Từ khóa: Thu dung
Tìm thấy 6 kết quả
Ảnh: Bảo Toàn

Thống nhất giải pháp khu cách ly dành cho Tăng Ni tại TP.HCM

GNO - Trước tình hình mới, đặc biệt sự thay đổi trong chiến lược điều trị Covid-19 theo mô hình tháp 5 tầng, hôm nay 6-8, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã ký công văn gửi lãnh đạo TP.HCM thống nhất phương án thiết lập khu cách ly cho Tăng Ni.