Từ khóa: Thu dung
Tìm thấy 6 kết quả
Ảnh: Bảo Toàn

Thống nhất giải pháp khu cách ly dành cho Tăng Ni tại TP.HCM

GNO - Trước tình hình mới, đặc biệt sự thay đổi trong chiến lược điều trị Covid-19 theo mô hình tháp 5 tầng, hôm nay 6-8, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã ký công văn gửi lãnh đạo TP.HCM thống nhất phương án thiết lập khu cách ly cho Tăng Ni.

Thông tin hàng ngày