Từ khóa: tịnh độ tông
Tìm thấy 9 kết quả
Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Ảnh minh họa

“Bảy nẻo luân hồi”

GNO - Đức Phật dạy chỉ có sáu nẻo luân hồi. Nếu Tịnh Độ tông nói có thêm cõi Tây phương Cực lạc nữa thì như vậy là có “bảy nẻo luân hồi” sao?
Xây Tịnh độ ngay bây giờ và ở đây - Ảnh: FB Chí Giác Thông

Niệm Phật, xây Tịnh độ giữa nhân gian

GNO - Với người đệ tử Phật theo truyền thống Bắc tông, hồng danh Đức Phật A Di Đà - giáo chủ cõi Tây phương Cực lạc không xa lạ, mỗi lần gặp nhau đều cung kính cúi chào với Phật hiệu: “Nam mô A Di Đà Phật” .
Đại lão Hòa thượng Tịnh Không (1927-2022)

Hành trạng Đại lão Hòa thượng Tịnh Không (1927-2022)

GNO - Ngài đã giảng thuyết nhiều bộ kinh lớn như kinh Hoa nghiêm, Lăng nghiêm, Pháp hoa, Kim cang, Viên giác, Địa Tạng, Phạm võng, Tịnh độ Ngũ kinh và đặc biệt nghiên cứu chuyên sâu về kinh Vô lượng thọ, vào những năm cuối đời ngài chuyên tu và truyền bá bộ kinh này.