Tổ chức chương trình xuất gia gieo duyên cho Phật tử

GN - Vừa qua, chùa Mahindarama tại Penang, Malaysia đã tổ chức chương trình xuất gia gieo duyên cho các Phật tử. Dưới sự hướng dẫn của thầy Indaratana Mahathero, trụ trì chùa Mahindarama, Đại đức Tiến sĩ Dhammapala đã tổ chức chương trình xuất gia gieo duyên với sự hỗ trợ của thầy Dipananda.

Có đến 25 nam cư sĩ Phật tử đã phát tâm xuất gia gieo duyên. Họ là những người Malaysia và một số đến từ Hồng Kông (ảnh).

1 Malaysia-550x366.jpg

Trong thời gian xuất gia gieo duyên, thầy Dhammapala là người hướng dẫn nếp sống tâm linh cho họ; những hành giả còn được thực hành thiền và học giáo lý dưới sự hướng dẫn của thầy Dhammapala và thầy Dipananda. 

Một khía cạnh quan trọng khác trong nếp sống của những người tập sự xuất gia là họ có nhiều thời gian sống trong sự tĩnh lặng để suy ngẫm với những thời hành thiền, điều này sẽ hỗ trợ cho việc rèn luyện đạo đức và giữ gìn giới pháp. Quan trọng hơn, chương trình xuất gia gieo duyên chú trọng vào việc tạo dựng sự hài hòa nội tâm trong cuộc sống hàng ngày của những người tập sự, và điều này sẽ được biểu hiện qua các mối quan hệ gia đình và xã hội của mỗi người. 

Ngoài các công việc hàng ngày, thầy Zi Kong, người gốc Trung Hoa, còn dạy võ cho họ trong khoảng thời gian hai giờ mỗi chiều. 

Vào ngày kết thúc chương trình, tất cả chư Tăng và những người tập sự xuất gia đã cùng đi khất thực quanh thành phố Penang. Trong Phật giáo, đặt bát cùng dường cho chư Tăng được xem là một cách thiết lập mối quan hệ giữa tu sĩ và cư sĩ. Việc dâng cúng vật thực lên chư Tăng là hình thức thể hiện sự tôn trọng của những người cư sĩ tại gia đối với hàng tu sĩ xuất gia, là một hành động giúp kết nối các vị tu sĩ với cư sĩ và cũng là một cơ hội để người cư sĩ tạo phước đức. 

Ngoài ra, chương trình xuất gia gieo duyên còn giúp cho những người cư sĩ cảm nhận được sự mãnh liệt trong quá trình tu tập. Xuất gia gieo duyên còn đem đến cho những người cư sĩ một cơ hội để phát những lời nguyện tạm thời, điều này rất phổ biến trong hàng ngũ Phật tử tu tập theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy.

Nguyên Quý (theo Buddhist door)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1167 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Theo chân cao tăng Pháp Hiển đến Patna

GNO - Patna ngày nay được xây dựng từ thế kỷ V trước lịch Tây. Pháp Hiển đến đây năm 405, đúng vào triều đại Gupta vàng son của Ấn Độ. Cung điện do quỷ thần làm ra mà ngài tả, có còn không?

Thông tin hàng ngày