Từ khóa: Tổ tư vấn báo giác ngộ
Tìm thấy 8 kết quả
Tích đức theo cách đơn giản nhất?

Tích đức theo cách đơn giản nhất?

GNo - Theo Phật giáo, vun bồi phước đức là một trong những pháp tu quan trọng, được thực hiện liên tục trong đời sống hàng ngày. Tùy vào khả năng, điều kiện và hoàn cảnh thực tế của mỗi người mà thực hiện việc tích đức trồng phước khác nhau.

Cách nào để định tâm?

GN - Tôi xuất gia đã ba năm nhưng tâm không định được, hay suy nghĩ vẩn vơ, khó tập trung vào việc tụng kinh, niệm Phật. Có cách gì để định tâm? (Ý LÊ, lehuynhnhuy...@gmail.com)

Cách xử lý báo chí Phật giáo cũ?

GN - Tôi là một Phật tử thường xuyên đọc báo Giác Ngộ. Hiện tôi có một thắc mắc, đó là: Các ấn phẩm báo chí Phật giáo (PG) cũ tôi đã đọc rồi thì phải xử lý như thế nào?