Cách xử lý báo chí Phật giáo cũ?

0:00 / 0:00
0:00

GN - Tôi là một Phật tử thường xuyên đọc báo Giác Ngộ. Hiện tôi có một thắc mắc, đó: Các ấn phẩm báo chí Phật giáo (PG) cũ tôi đã đọc rồi thì phải xử lý như thế nào? Xin hỏi,nếuthanh lý (bán sách báo cũ) thì có mang tội không?

(PHAN TRUNG, trungphan...@yahoo.com.vn)

Ấn phẩm Tuần báo và Nguyệt san của Báo Giác Ngộ - Ảnh: Bảo Toàn

Ấn phẩm Tuần báo và Nguyệt san của Báo Giác Ngộ - Ảnh: Bảo Toàn

Trả lời:

Đa phần nội dung của các ấn phẩm báo chí PG là lời Phật dạy, hình ảnh Đức Phật, Tam bảo nói chung nên hàng Phật tử sau khi đọc xong không thể vứt bỏ hay thanh lý (bán sách báo cũ)… như các loại sách báo khác. Nên suy nghĩ về phương thức xử lý các ấn phẩm báo chí PG cũ tại gia đình cho đúng pháp là điều cần thiết và đáng trân trọng.

Dĩ nhiên, khi các ấn phẩm báo chí PG đã sử dụng, cũ kỹ thì phải xử lý. Trước hết, dù chúng không phải là kinh nhưng vẫn được xem như một phần Pháp bảo. Trong đó, các bài giảng, khảo cứu, luận giải Phật pháp của các hành giả, các nhà nghiên cứu Phật học thì luôn có giá trị và lợi ích lâu dài cho mọi người. Vì thế, nếu có điều kiện thì chúng ta nên lưu giữ (một phần hoặc toàn bộ) các ấn phẩm này để làm tư liệu.

Kế đến, khá nhiều chùa và Phật tử ở vùng sâu vùng xa rất cần tìm đọc các ấn phẩm báo chí PG mà chưa hội đủ nhân duyên. Sẽ lợi ích thật nhiều, nếu các số báo PG của bạn trong năm được bảo quản tốt, đầy đủ và sau đó gửi tặng cho các chùa, niệm Phật đường, các đạo tràng, tổ chức Phật tử… ở các vùng sâu vùng xa. Phương thức này cũng là cúng dường Pháp, góp phần to lớn trong công cuộc truyền bá Phật pháp.

Trong trường hợp các ấn phẩm PG, kinh điển, tranh ảnh Phật và Bồ-tát quá cũ nát, hư rách thì cách tốt nhất là hỏa hóa; chọn một nơi khô ráo, sạch sẽ đốt cháy hoàn toàn.

Chúc các bạn tinh tấn!

Tổ Tư vấn Báo Giác Ngộ
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Oai nghi người tu thể hiện qua đi, đứng, nằm, ngồi - Ảnh minh họa của Làng Mai

Oai nghi của người tu

GNO - Oai nghi cùng với chánh kiến và tịnh giới là ba yếu tố làm nên đạo hạnh - phẩm chất của tu sĩ Phật giáo, như cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu, bậc am tường kinh luật luận đã từng nhấn mạnh. 

Thông tin hàng ngày