Tội nghiệp cá chép!

GNO - Hôm nay, 8-2 (23 tháng Chạp) nhiều gia đình cúng ông Táo, sau đó thả cá chép ra sông, hồ với ý nghĩa đưa tiễn ông Táo về trời.

Nhiều người Sài Gòn cũng giữ phong tục đó và đã mang cá chép ra sông Sài Gòn hoặc kênh Nhiêu Lộc… để phóng sanh.

Tuy nhiên, ngay sau khi thả cá đã có người dùng vợt, chích điện bắt cá; có người thả cá mà như quăng xuống nước...

VG (4).jpg
Thả cá chép kiểu... bạo hành

VG (5).jpg
Ngay khi người dân vừa thả đã có người dùng lưới bắt lại, rất đáng thương

VG (6).jpg
Thậm chí có người còn dùng chích điện để bắt cá

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1167 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Theo chân cao tăng Pháp Hiển đến Patna

GNO - Patna ngày nay được xây dựng từ thế kỷ V trước lịch Tây. Pháp Hiển đến đây năm 405, đúng vào triều đại Gupta vàng son của Ấn Độ. Cung điện do quỷ thần làm ra mà ngài tả, có còn không?

Thông tin hàng ngày