TP.HCM: Lễ chung thất HT.Thích Minh Nghĩa

GNO - Sáng nay, 21-8 (3-7-Canh Tý), tại chùa Từ Minh (Q.3), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ chung thất HT.Thích Minh Nghĩa, Chứng minh Ban Nghi lễ T.Ư, Chứng minh BTS GHPGVN Q.3 và Q.12, viện chủ chùa Từ Minh (Q.3) và chùa Quảng Đức (Q.12).

2q-1.JPG
Chư tôn đức Hòa thượng Chứng minh niêm hương tưởng niệm

Chứng minh buổi lễ có HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Huệ Minh, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư cùng sự tham dự của chư tôn đức Phật giáo TP, các quận huyện, môn đồ Lâm Tế Chúc Thánh và Phật tử.

Trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức niêm hương tưởng niệm lễ chung thất trai tuần HT.Thích Minh Nghĩa. ĐĐ.Thích Đồng Niệm thay mặt môn đồ đệ tử tác bạch cúng dường trai tăng và sơ lược tình hình hoạt động của chùa Từ Minh sau khi Hòa thượng viện chủ viên tịch.

1q.JPG
Di ảnh cố HT.Thích Minh Nghĩa

Ban đạo từ, HT.Thích Như Tín, Trưởng môn phái Lâm Tế Chúc Thánh Việt Nam nói về công hạnh của cố HT.Thích Minh Nghĩa. Trong suốt cuộc đời tu hành và hóa đạo, dù ở cương vị nào Hòa thượng cũng luôn thể hiện hạnh nguyện từ bi hỷ xả và luôn dùng lời ái ngữ, gần gũi trong giao tiếp, giáo hóa đệ tử. Trên 50 năm hành đạo, Hòa thượng luôn được kính mến và noi gương tu học.

Hòa thượng cũng bày tỏ niềm tin tưởng rằng Tăng chúng chùa Từ Minh và các nơi đều sẽ tiếp nối những hạnh nguyện tốt đẹp của chư Thầy Tổ, tinh cần tu học xương minh Phật pháp.

4q.JPG
Chư tôn đức Phật giáo Q.3 tưởng niệm cố Hòa thượng
5q.JPG
ĐĐ.Thích Đồng Niệm đại diện môn đồ báo cáo hoạt động của chùa Từ Minh và tác bạch cúng dường trai tăng
6q.JPG
HT.Thích Như Tín ban đạo từ trong lễ chung thất

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày