TP.HCM: Chùa Pháp Võ tổ chức Lễ hoa đăng, thắp nến cầu nguyện

(GNO-TP.HCM): Kỷ niệm ngày vía Đức từ phụ A Di Đà, vào lúc 18 giờ 30 ngày 11-12, Ni sư Thích Như Thảo, trụ trì Pháp Võ cổ tự - huyện Nhà Bè, TP. HCM và tứ chúng cử hành lễ khai kinh bạch Phật, trì kinh Di Đà, niệm Phật hiệu Di Đà, tụng 48 lời nguyện Di Đà với đông đảo Phật tử cùng tham dự trong bầu không khí trang nghiêm như pháp.

Trong kinh A Di Đà có dạy: “Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói về Đức Phật A Di Đà, cố gắng chuyên trì danh hiệu Ngài: hoặc một ngày, hoặc hai ngày... cho đến bảy ngày, nhất tâm chẳng loạn, thì người ấy khi lâm chung sẽ được Đức Phật A Di Đà cùng các Thánh chúng, hiện ra trước người ấy, người ấy trong khi chết tâm không điên đảo, được sinh sang cõi nước Cực Lạc của Phật A Di Đà”. Vậy A Di Đà là gì?

IMG_0315_466842302.jpg
IMG_0316_934819777.jpg

Chánh điện Pháp Võ cổ tự

IMG_0321_285851264.jpg

Trang nghiêm tôn tượng Đức A Di Đà

A Di Đà tiếng Phạn Amitābha, nghĩa là Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ. Theo kinh Vô Lượng Thọ quyển thượng: "Vào thời quá khứ lâu xa về trước, nơi thế giới của Đức Phật Thế Tự Tại Vương, có một vị quốc vương sau khi nghe Phật thuyết pháp, trong lòng tràn đầy niềm hỷ lạc liền phát tâm bồ đề bỏ nước, bỏ ngôi vua, cầu Phật xuất gia làm sa môn hiệu là Pháp Tạng. Trong khi thuyết pháp, Đức Phật Thế Tự Tại Vương nói về trăm nghìn muôn ức thế giới chư Phật, cho đến những hành vi thiện ác, thù thắng thiện diệu của cõi trời và cõi người, đem tất cả tình hình của các quốc độ đó nói rõ cho Tỳ kheo Pháp Tạng nghe.

"Lúc bấy giờ Tỳ kheo Pháp Tạng nghe Phật nói các quốc độ kia thanh tịnh trang nghiêm, ngài nương theo uy lực của Phật nhìn thấy tận mắt những cảnh ấy, liền phát 48 đại nguyện thù thắng vô thượng trước Phật. Khi Tỳ kheo Pháp Tạng phát 48 đại nguyện xong, khắp đại địa liền chấn động”.

Lời nguyện thứ 18 trong "Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ": "Khi tôi thành Phật, nếu chúng sinh trong mười phương, muốn sanh về cõi nước tôi hết lòng trì niệm danh hiệu tôi, cho đến mười niệm, nếu không như vậy, thì tôi không ở ngôi chánh giác".

IMG_0363_532698359.jpg
IMG_0365_430518223.jpg

Đạo tràng niệm Phật- kinh hành

IMG_0423_533330504.jpg

Đạo tràng trang nghiêm thực hiện nghi thức lễ vía Đức A Di Đà

Trong "Phật Thuyết A Di Đà Phật Căn Bản Bí Mật Thần Chú Kinh" nói: "Danh hiệu Phật A Di Đà, có đầy đủ vô lượng vô biên, công đức vô thượng, không thể nghĩ bàn, thậm thâm bí yếu, thù thắng vi diệu. Trong ba chữ A Di Đà, có vô số pháp hạnh, có tất cả chư Phật mười phương trong ba đời, có tất cả chư Bồ tát, Thanh Văn, A-la-hán, có tất cả các kinh, thần chú Đà-la-ni... Cho nên, danh hiệu Phật Di Đà chính là pháp môn Đại thừa chí cực chân thật vô thượng; chính là diệu hạnh liễu nghĩa thanh tịnh thù thắng vô thượng; chính là Đà-la-ni vi diệu tối thắng vô thượng".

Năm nào cũng vậy, tháng 11 âm lịch về trong khi trời vừa sang mùa, khí hậu mát mẻ, như nhắc nhở hàng đệ tử Phật nhớ đến ngày Thánh đản của đức Từ phụ - Giáo chủ cõi Tây Phương Tịnh độ. Ngày này, các tự viện, Tịnh thất, Niệm Phật đường... các cư sĩ Phật tử tại gia đều thành kính khởi kiến đạo tràng niệm Phật, lễ hội hoa đăng, thắp nến cầu nguyện với tâm nguyện hướng về thế giới hòa bình, chấm dứt thiên tai, chúng sinh an lạc, luôn sống trong tinh thần đoàn kết và yêu thương, trải lòng từ bi đến với mọi người. Điều cầu nguyện quan trọng nhất là những nạn tai, dịch bệnh trên toàn cầu sẽ không còn nữa.

IMG_0383_322380511.jpg

Ni sư TN Như Thảo thắp nến cầu nguyện

IMG_0400_728109274.jpg

IMG_0417_735600871.jpg
IMG_0422_230860385.jpg
IMG_0424_346672930.jpg

Hoa đăng thắp nến cầu nguyện


Nhân ngày thánh đản Phật A Di Đà, chùa Pháp Võ tổ chức thắp nến cầu nguyện. Hàng trăm ngọn nến được Ni sư TN Như Thảo cùng đại chúng thắp sáng, rồi truyền dần đến các Phật tử trong tiếng niệm Phật vang rền, trong những hồi chuông trống Bát nhã.

Từng ngọn nến, từng ngọn nến tượng trưng cho trí tuệ đang tỏa sáng lung linh trong đêm tối, như phá tan màn vô minh đang phủ trùm trên cõi đời đầy trược uế đau thương này, đem lại sức sống, đem lại sự yêu thương cho mọi người, đem lại sự hòa bình vĩnh cửu cho đất nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày