Trang nghiêm lễ tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN tại TP.HCM

Cung thỉnh chư tôn giáo phẩm đến chánh điện tổ đình Vĩnh Nghiêm
Cung thỉnh chư tôn giáo phẩm đến chánh điện tổ đình Vĩnh Nghiêm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 1-12 (27-10-Tân Sửu), tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (TP.HCM), Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, môn đồ pháp quyến trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ nhân tuần thứ sáu.
Di ảnh Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN tại chánh điện tổ đình Vĩnh Nghiêm ảnh 1

Di ảnh Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN tại chánh điện tổ đình Vĩnh Nghiêm

Tham dự lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Giám luật; Chư vị Trưởng lão Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Hòa thượng Thích Thanh Đàm; Hòa thượng Thích Thanh Dũng (kiêm Chánh Thư ký), Hòa thượng Thích Giác Quang, Hòa thượng Thích Giác Giới - đồng Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; chư vị Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Như Niệm, Hoà thượng Thích Giác Tường, Hòa thượng Thích Viên Minh, cùng chư tôn đức Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM: Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa thượng Thích Như Tín.

Xem bản tin truyền hình của Báo Giác Ngộ do Giác Ngộ TV thực hiện

Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Hòa thượng Thích Thiện Pháp - đồng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Giác Toàn, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Thượng tọa Thích Đức Thiện (kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự), Thượng tọa Thích Quảng Hà, Thượng tọa Thích Thiện Thống, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng I; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng I, Văn phòng I Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, chư Ni Phân ban Ni giới Trung ương.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, TP.HCM có bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM, cùng lãnh đạo Văn phòng Đại diện phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQVN, các sở, ban, ngành TP.HCM, quận 3, quận 10, phường sở tại.

Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh niêm hương tưởng niệm Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 2

Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh niêm hương tưởng niệm Đức Pháp chủ GHPGVN

Tại lễ tưởng niệm, thành kính trước tôn dung Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917-2021) được tôn trí trang nghiêm tại chánh điện tổ đình Vĩnh Nghiêm, Hòa thượng Thích Như Tín, Thành viên Hội đồng Chứng minh dâng lời tưởng niệm. Chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN cùng quan khách đã thành kính dâng hương trước Giác linh Đại lão Hòa thượng, đồng nhất tâm cầu nguyện Đại lão Hòa thượng cao đăng thượng phẩm, tái nhập Ta-bà, phổ độ chúng sinh.

Hành trạng, công hạnh của ngài từ thuở đồng chân nhập đạo, sơ tâm xuất gia đến ngày về cõi Phật, ngài một lòng tinh tấn tu hành, giới đức tinh nghiêm, giữ lối sống thiền môn thanh tịnh, gần gũi, trọn lòng giữ đạo. Hành trạng của ngài là kết nối của mạng mạch Phật pháp, là tấm gương sáng tròn đầy. Trên ngôi vị tối cao - Pháp chủ GHPGVN trong mười lăm năm, nhưng dù ở vai trò nào, ngài vẫn giữ lối sống thiền môn thanh tịnh, ung dung tự tại.

Hòa thượng Thích Lệ Trang thực hiện nghi thức cung tiến Giác linh ảnh 3

Hòa thượng Thích Lệ Trang thực hiện nghi thức cung tiến Giác linh

Trước đó, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban nghi lễ Phật giáo TP.HCM làm chủ sám, cùng chư tôn đức Ban Nghi lễ đã cử hành các nghi thức cung tiến Giác linh, cúng ngọ theo truyền thống thiền môn.

Chư Tăng, Phật tử cũng đã thành kính đảnh lễ, đồng trì tụng kinh A Di Đà tại chánh điện tổ đình Vĩnh Nghiêm cúng dường nhân tuần lễ thứ sáu, ngài viên tịch.

Ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM thực hiện nghi thức cung tiến Giác linh ảnh 4

Ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM thực hiện nghi thức cung tiến Giác linh

Do niên cao, lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 3 giờ 22 phút ngày 21 tháng 10 năm 2021 (nhằm ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu) tại tổ đình Viên Minh (chùa Ráng), xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội. Đại thọ 105 năm, 85 Hạ lạp.

Hình ảnh lễ tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tại tổ đình Vĩnh Nghiêm - TP.HCM:

Cung thỉnh chư tôn đức lên lễ đường, tại chánh điện tổ đình Vĩnh Nghiêm ảnh 5

Cung thỉnh chư tôn đức lên lễ đường, tại chánh điện tổ đình Vĩnh Nghiêm

Chư tôn đức Ban Nghi lễ ảnh 6
Chư tôn đức Ban Nghi lễ
Di ảnh Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN tôn trí tại chánh điện tổ đình Vĩnh Nghiêm ảnh 7

Di ảnh Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN tôn trí tại chánh điện tổ đình Vĩnh Nghiêm

Thành kính tưởng niệm, tri ân công đức to lớn của Đức Pháp chủ cho Đạo pháp, Dân tộc ảnh 8

Thành kính tưởng niệm, tri ân công đức to lớn của Đức Pháp chủ cho Đạo pháp, Dân tộc

Thành kính đảnh lễ trước Giác linh Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 9

Thành kính đảnh lễ trước Giác linh Đức Pháp chủ GHPGVN

Đảnh lễ trước tôn dung của Đức Pháp chủ GHPGVN ảnh 10

Đảnh lễ trước tôn dung của Đức Pháp chủ GHPGVN

Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự tỉnh thành ảnh 11

Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự tỉnh thành

Chư Ni Phân ban Ni giới Trung ương ảnh 12

Chư Ni Phân ban Ni giới Trung ương

Thượng tọa Thích Trí Chơn, dẫn chương trình lễ tưởng niệm ảnh 13

Thượng tọa Thích Trí Chơn, dẫn chương trình lễ tưởng niệm

Ban Nghi lễ thực hiện nghi thức cung tiến Giác linh ảnh 14

Ban Nghi lễ thực hiện nghi thức cung tiến Giác linh

Đảnh lễ trước Giác linh Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN ảnh 15

Đảnh lễ trước Giác linh Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN

Môn đồ đệ tử niêm hương thành kính tưởng niệm ảnh 16

Môn đồ đệ tử niêm hương thành kính tưởng niệm

Chư tôn đức Ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM trong nghi thức cung tiến Giác linh ảnh 17

Chư tôn đức Ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM trong nghi thức cung tiến Giác linh

Thượng tọa Thích Quảng Chơn trong nghi thức cung tiến Giác linh ảnh 18

Thượng tọa Thích Quảng Chơn trong nghi thức cung tiến Giác linh

Môn đồ đệ tử đối trước Giác linh Đại lão Hòa thượng ảnh 19

Môn đồ đệ tử đối trước Giác linh Đại lão Hòa thượng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đêm trăng thu

Đêm trăng thu

GNO - Chùa nghèo, mái lợp tôn, hệ thống tượng thờ cũng ít và khá đơn giản, nhưng vẫn mang lại một cảm giác ấm cúng khi ghé thăm. Tài sản lớn nhất của chùa có lẽ là cây bồ-đề cổ thụ, dễ chừng 5 - 6 người ôm không hết.
Nghi lễ là một trong những yếu tố quan trong trong văn hóa, tín ngưỡng và tôn giáo

Lễ và đại lễ…

GNO - Thiết nghĩ, Giáo hội nên có quy định về lễ nghi, để theo đó, ít ra có sự thống nhất và thực hiện trong những sự kiện thuộc các cấp Giáo hội. Không thể coi thường và tùy tiện trong lễ nghi, bởi đó là một trong những biểu hiện để nhận diện một tôn giáo, sự thống nhất của một tổ chức.

Thông tin hàng ngày