Trên 270 giới tử thọ giới tại Đại giới đàn Hà Nội

GNO - Ngày 21-3 (24-2-Đinh Dậu), Đại giới đàn PL.2561 - DL.2017 của GHPGVN TP.Hà Nội đã được diễn ra trang nghiêm và trọng thể tại tổ đình Linh Tiên - chùa Bằng (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội).

Đúng 7g15, chư tôn đức trong ban tổ chức Giới đàn và các vị nghiệp sư, các vị giới tử đã thành kính cung nghinh Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ cùng HT.Thích Thanh Đàm, Ủy viên thường trực HĐCM GHPGVN, Hội đồng giới sư Tăng, Hội đồng giới sư Ni quang lâm lễ đường.

  
Trên 270 giới tử thọ giới tại Đại giới đàn Hà Nội ảnh 1
  
Trên 270 giới tử thọ giới tại Đại giới đàn Hà Nội ảnh 2

Nghi thức cung nghinh 

Trên 270 giới tử thọ giới tại Đại giới đàn Hà Nội ảnh 3

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cầu thỉnh Đức Pháp chủ trước giờ khai mạc

  
Trên 270 giới tử thọ giới tại Đại giới đàn Hà Nội ảnh 4

Mở đầu chương trình, tất cả chư tôn đức trong ban kiến đàn, chư vị giới sư, chư vị nghiệp sư và 276 giới tử đã thành kính đỉnh lễ chào mừng, khánh thọ Đức Đệ tam Pháp chủ. Nhân dịp này, ngài đã ban đạo từ tới toàn thể đại chúng. Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ căn dặn:

"... Người xuất gia tu hành cũng vì có phúc lớn mà được gặp Phật pháp", rồi ngài khẳng định: "May mắn rằng điều hay nhất là chúng ta lại gặp được trong thời sự đất nước ta độc lập, và lại còn được xuất gia theo Phật gặp các bậc minh sư, để tu hành nối noi sự nghiệp của Phật Tổ làm cho việc đạo, việc đời, ích nước, lợi dân, trang nghiêm Giáo hội của Phật Giáo Việt Nam, đó là một điều rất vui mừng".

"Chúng tôi xin tận tâm tùy hỷ và cầu mong các vị giới sư tận tâm tiếp dẫn hậu lai, để báo Phật ân đức trao truyền cho giới tử Tăng Ni, để được thúc liễm thân tâm, trang nghiêm Phật pháp... Chúng tôi cầu nguyện Phật Tổ chứng minh, gia hộ cho các vị như ý, sở cầu, tòng tâm toại nguyện". 

Đại chúng đã nhất tâm y giáo phụng hành lời Đức Pháp chủ căn dặn.

Đúng 8g30, Đại giới đàn tiến hành truyền giới, giới đàn đã đầy đủ ba yếu tố - "đàn tràng trang nghiêm, giới sư thanh tịnh, giới tử chí thành" sau ba ngày hành sám, tiêu trừ nghiệp chướng.


Hội đồng giới sư với sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - ngôi đàn đầu Hòa thượng; HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.Hà Nội ngôi Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch thường trực HĐTS làm Giáo thụ A-xà-lê cùng chư tôn đức tôn chứng sư: HT.Thích Gia Quang, HT.Thích Thanh Nhã, HT.Thích Thanh Hưng, TT.Thích Thanh Chính, TT.Thích Thanh Phúc, TT.Thích Tiến Đạt, TT.Thích Chiếu Tạng.

Chư tôn đức đã đăng đàn truyền thụ Tỷ-khiêu giới cho 45 giới tử cầu giới. Song song với giới đàn Tăng, bên giới đàn Ni đã cung thỉnh Ni trưởng Thích Đàm Hằng làm Hòa thượng đàn đầu, Ni trưởng Thích Đàm Kim ứng ngôi Yết-ma A-xà-lê và Ni trưởng Thích Đàm Thành - chùa Liễu Khê làm Giáo thụ A-xà-lê cùng 7 vị Ni trưởng, Ni sư làm tôn chứng sư truyền thụ bản pháp Yết-ma cho các vị Thức-xoa-ma-na cầu thụ giới Tỷ-khiêu-ni.

Buổi chiều cùng ngày, chư tôn đức Hội đồng giới sư nhị bộ đã đăng đàn truyền chính pháp Yết-ma cho 52 vị Thức-xoa-ma-na cầu thụ giới Tỷ-khiêu-ni theo luật Phật.

Buổi tối cùng ngày, các vị tân Tỷ-khiêu và tân Tỷ-khiêu-ni vẫn nghiêm trì khóa lễ hành sám tối trong sự nhất tâm thành kính và trang nghiêm nhất.

Ngày 22-3 (25-2-Đinh Dậu), tại giới trường chùa Bằng (Linh Tiên tự), buổi sáng chư tôn đức Hội đồng giới sư Ni đã truyền Sa-di-ni giới cho 62 vị, buổi chiều Hội đồng giới sư Tăng đã truyền Sa-di giới cho 58 vị đã và đang học lớp sơ cấp của Phật giáo Hà Nội, là những vị đệ tử xuất gia tại các trụ xứ thuộc Phật giáo Hà Nội, đồng thời cũng là những vị đã trúng tuyển kỳ thi khảo hạch giới đàn.


Song song với giới đàn Sa-di Tăng, Hội đồng giới sư Ni cũng truyền giới Thức-xoa-ma-na cho 59 vị giới tử cầu giới theo như luật Phật đã định.

17g cùng ngày, Đại giới đàn PL.2561 của GHPGVN TP.Hà Nội đã thành công viên mãn, 276 giới tử đã đắc giới Tỷ-khiêu, Tỷ-khiêu-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni.

Ghi nhận của Giác Ngộ, đây là một giới đàn quy mô và trang nghiêm nhất của PG Hà Nội từ trước đến nay bởi lẽ đây là giới đàn được các bậc tôn đức đặc biệt quan tâm qua các ngày tập trung giới tử, học tập giới luật căn bản để bước vào đàn giới, học tập oai nghi phép tắc tấn đàn cũng như hành trì lễ sám.

Đặc biệt, tại giới đàn, chúng tôi nhận thấy một tín hiệu đáng mừng, đó là các vị thiện nam xuất gia tại miền Bắc nói chung và tại Hà Nội nói riêng, số lượng đã phát triển rất rõ rệt. Khoảng 15 năm về trước, số lượng nam giới xuất gia ở miền Bắc rất ít, Hà Nội cũng rơi vào tình trạng đó. Nhưng tại giới đàn này, số lượng đã cân bằng đồng đều về số lượng Tăng Ni trẻ xuất gia cầu đạo. 


Đại giới đàn Hà Nội năm 2017 thành tựu viên mãn, chư vị nghiệp sư đã thành kính cùng các giới tử lễ tạ Hội đồng giới sư.

Dưới đây là hình ảnh trong buổi khai mạc Đại giới đàn sáng 21-3 do nhóm CTV Giác Ngộ ghi nhận:


Trên 270 giới tử thọ giới tại Đại giới đàn Hà Nội ảnh 5
  
Trên 270 giới tử thọ giới tại Đại giới đàn Hà Nội ảnh 6
Trên 270 giới tử thọ giới tại Đại giới đàn Hà Nội ảnh 7
  
Trên 270 giới tử thọ giới tại Đại giới đàn Hà Nội ảnh 8
  
Trên 270 giới tử thọ giới tại Đại giới đàn Hà Nội ảnh 9
  
Trên 270 giới tử thọ giới tại Đại giới đàn Hà Nội ảnh 10
  
Trên 270 giới tử thọ giới tại Đại giới đàn Hà Nội ảnh 11
  
Trên 270 giới tử thọ giới tại Đại giới đàn Hà Nội ảnh 12
  
Trên 270 giới tử thọ giới tại Đại giới đàn Hà Nội ảnh 13
  
Trên 270 giới tử thọ giới tại Đại giới đàn Hà Nội ảnh 14
 
Trên 270 giới tử thọ giới tại Đại giới đàn Hà Nội ảnh 15

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày