Trung Quốc: Các tự viện trong toàn quốc long trọng tổ chức Pháp hội Vu Lan Bồn

Giác Ngộ - Ngày 24-8 (15-7ÂL) là ngày lễ Tự tứ giải hạ, là ngày thọ tuế của hàng tu sĩ Phật giáo, là ngày chư Phật hoan hỉ, đặc biệt là ngày lễ truyền thống Vu Lan bồn - Báo hiếu Từ thân. Toàn thể các tự viện Phật giáo Trung Quốc cùng long trọng tổ chức Pháp hội Vu Lan Bồn (Phóng sanh, cầu phước, cầu siêu bạt tiến chư vong linh quá vãng...)

Vu Lan Bồn tiếng Phạn Ullam-bana. Vu Lan nghĩa là Đảo Huyền, tức là treo ngược. Bồn là chỉ cho những món đồ bằng gốm, sứ. Vu Lan Bồn là "Giải Đảo Huyền" (giải thoát cái khổ bị treo ngược).

 

Trong "Kinh Phật Thuyết Vu Lan Bồn" có nói rằng: Tôn giả Mục Liên dùng Thiên nhãn thông thấy vong mẫu của mình sanh vào đường Ngạ quỉ, chịu nhiều khổ sở, đói khát không người cứu bạt, nhân đây tôn giả liền bạch Phật. Phật dạy Pháp cứu tế, chính là vào ngày rằm tháng 7 khi chúng tăng Tự tứ, hãy vì cha mẹ bảy đời và cha mẹ hiện tại, tập họp thức ăn trăm vị, hương hoa quả phẩm, đèn nến nhang dầu... để vào bồn Vu Lan, cúng dường Tam Bảo thập phương Tự tứ tăng. Hồi hướng cho cha mẹ hiện đời, lục thân quyến thuộc, được ra khỏi ba đường khổ, giải thoát tức thời, y thực tự nhiên; nếu cha mẹ còn hiện tiền trăm năm được hưởng phúc lạc; nếu cha mẹ bảy đời sanh thiên, sẽ tự tại hóa sanh, vào Thiên Hoa Quang, đây chính là duyên khởi hội Vu Lan Bồn.

 

Hội Vu Lan Bồn kết hợp công đức bố thí của Phật giáo và tinh thần hiếu đạo của Trung Quốc, chẳng những đối với cha mẹ bảy đời, cha mẹ hiện tại, mà cho đến tất cả chúng sanh hữu tình và vô tình cũng phải mở rộng, chan rãi tâm từ bi, hiếu đạo.

 

Chùm ảnh Pháp hội:

 

Cổ tự Vạn Thọ - Long Môn, tỉnh Quảng Đông

 

image001.jpg

Pháp sư Tâm Liêm - trụ trì Vạn Thọ Cổ Tự chủ lễ nghi thức sái tịnh

image003.jpg

Pháp sư Tâm Liêm và chư tăng Cổ tự Vạn Thọ cúng thí

image005.jpg

Chư tín chủ cúng dường ngày Phật hoan hỉ

 

Chùa Đại Hưng Thiện - Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây

 

image007.jpg

Pháp sư Khoan Húc chủ trì nghi thức Vu Lan Bồn

image009.jpg

Pháp hội Du già Diệm khẩu (phổ thí cô hồn quỉ đói)

 

Chùa Cưu Ma La Thập - huyện Hộ, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây

 

image011.jpg

 

image012.jpg

 

Tam Thánh Cổ Tự - núi Bạch Mã, thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy

image014.jpg 

Chùa Phục Hổ - núi Nga Mi, tỉnh Tứ Xuyên

image016.jpg 

 

image018.jpg 

Thiền Viện Đại Phật - núi Nga Mi, tỉnh Tứ Xuyên

image020.jpg

image022.jpg

 

 image024.jpg

image026.jpg

image028.jpg

image030.jpg

image032.jpg

image034.jpg

image036.jpg 

Chùa Đại Từ Ân - Thành Phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây

image038.jpg

 

image040.jpg

Chùa Nam Phổ Đà - Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến

 

 image042.jpg

image044.jpg

Đông Sơn Cổ Tự - huyện Bình Giang, tỉnh Hồ Nam

image046.jpg

image048.jpg

image050.jpg

Chùa Đồng Giác - Thành phố Thái Thương, tỉnh Giang Tô

image053.jpg

 

image054.jpg

 

image056.jpg

 

image058.jpg

 

image060.jpg

 

image062.jpg

 

image064.jpg

 

image066.jpg

 

image068.jpg

 

image070.jpg

 

image072.jpg

 

image074.jpg

 

image076.jpg

 

image078.jpg

image080.jpg

image082.jpg

image084.jpg

image086.jpg

image088.jpg

image090.jpg

image092.jpg

image094.jpg

image096.jpg

image098.jpg

image100.jpg

image102.jpg

image104.jpg

image106.jpg

image108.jpg

image110.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày