Trung Quốc: Chùa Hựu Thuận - tỉnh Liêu Ninh tổ chức lễ cầu nguyện thế giới hòa bình

Trung Quốc: Chùa Hựu Thuận - tỉnh Liêu Ninh tổ chức lễ cầu nguyện thế giới hòa bình
(GNO): " Đại Hội trai tăng cúng dường chư Phật, cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc thái dân an lần IV", được long trọng tổ chức tại Ngũ Quán Đường, chùa Hựu Thuận, do "Hội hoằng pháp Đại Lục và Hồng Kông" tổ chức.
hk 1.jpg

Trưởng lão Vĩnh Tinh - Pháp chủ chùa Tây Phương,

Hồng Kông khai thị ý nghĩa Trai Tăng

Đại Hội lần này lấy sự "cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc dân an lạc" làm chủ đề, hồi hướng quốc gia xương thạnh, xã hội phồn vinh, dịch bệnh tiêu trừ, nhân dân an lạc. Hội trai tăng do "Hội hoằng pháp Đại Lục-Hồng Kông" tổ chức tại Hồng Kông, đã trải qua ba lần đều thành công, đều thù thắng. Số người tham gia đại hội trai tăng lần III năm 2009, có 1800 người. Hội trai tăng cúng dường chư Phật năm nay (2010) cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc thới dân an với quy mô lớn, lần đầu tổ chức tại Liêu Tây.

hk 2.jpg

Trưởng lão Giác Chân - Thủ tòa chùa Hựu Thuận, chủ trì dại hội Trai Tăng

Các pháp sư từ Triều Dương, Miên Châu lần lượt đến chùa Hựu Thuận, với tư thái ung dung vui vẻ, pháp hỉ sung mãn, chuẩn bị tham gia nghi thức ứng cúng. Chư tăng trong sơn môn cũng vân tập trong bầu không khí hài hòa. Điều hiếm thấy là được Trưởng lão Vĩnh Tinh - Pháp chủ chùa Tây Phương, từ Hồng Kông tranh thủ về thành phố Triều Dương để tham gia Pháp hội trai tăng lần này.

hk 3.jpg

Quang cảnh Đại hội Trai Tăng

Trong Kinh Niết Bàn Phật dạy: "Đừng cúng dường ta, nên cúng dường chư Tăng; Nếu cúng dường Tăng, là cúng dường đầy đủ tam quy (Tam Bảo)". Trong "Ngũ Phần Luật", đức Phật nói với vua Tần Bà Ta La: "Nên cúng dường Tăng, ta cũng ở trong Tăng." Từ hai đoạn kinh văn trên, đức Phật đưa ra hai yêu cầu đối với cư sĩ trong lúc cúng dường chư Tăng, đối với sự kì vọng chư Tăng chúng ta, phân tích rõ ràng ý nghĩa nhất thể Tam Bảo. Trong Tam Bảo, điều tôn quý nhất đương nhiên là Phật Bảo, điều vi diệu thù thắng là Pháp Bảo, nhưng địa vị quan trọng nhất lại là Tăng Bảo. Vì sau khi đức Phật nhập diệt, chúng ta chỉ có thể phụng thờ thánh tượng của Phật , mà thánh tượng thì trụ trong đạo tràng của trụ trì Tăng bảo. Kinh điển và văn hóa của Phật tuy lưu truyền, nhưng đều do Tăng bảo giữ gìn và truyền bá, hàng đệ tử Phật mở rộng và đào tạo, đều phải nhờ Tăng bảo tiếp dẫn và giáo hóa. Cho nên nói địa vị của Tăng bảo là quan trọng nhất, không khoa trương chút nào. Bởi thế cho nên, Phật pháp hưng hay suy, Tăng bảo cũng có tầm ảnh hướng rất lớn.

hk 4.jpg
Chùa Hựu Thuận tổng diện tích 16975 km 2
 tọa lạc thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh

Công đức trai tăng là hạnh Bồ tát tự lợi lợi tha. Nhìn lại, chúng sanh hiện nay sống trong cõi ngũ trược ác thế này, đối mặt với phiền não, chiến tranh không ngừng xảy ra, thiên tai liên tục; dù cho được hưởng cảnh vinh hoa phú quý, thì tinh thần lại khốn đốn, bị năm món độc hại (tham, sân, si, ái, ố) đốt cháy; thêm vào đó, ngành kinh tế chẳng may lâm vào cảnh khốn khổ, thì cuộc sống luôn bị dày vò, còn hơn sống trong nhà lửa, không chịu nổi sự thống khổ.

Đem công đức cúng dường trai tăng này, khiến cho những chúng sanh hữu duyên có thể phát tâm Bồ đề, gieo trồng ruộng phước, tích chứa thiện căn, tiêu tai tiêu nạn. Mượn nhân duyên thù thắng này, cầu nguyện thế giới hòa bình, mưa gió thuận mùa, họa đi phước đến, nhân dân an lạc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Xuân “nhặt” bình an nơi cửa thiền

Xuân “nhặt” bình an nơi cửa thiền

GNO - Mùa xuân, đến chùa lễ Phật, cũng là dịp mà nhiều gia đình trẻ, các bạn thanh thiếu niên “nhặt bình an”. Qua những khoảnh khắc, hình ảnh hữu duyên bắt gặp nơi cửa thiền, mọi người có thể tìm được nhiều niềm vui hỷ lạc trong dịp đầu năm mới.

Thông tin hàng ngày