Trung Quốc: Kết thúc viên mãn pháp hội "Tam đàn đại giới" tại Phật học viện Từ Vân - tỉnh Triết Giang

  Pháp hội Đại Giới Đàn truyền trao chánh giới cho nhị bộ tăng ni toàn quốc, được long trọng tổ chức liên hợp lần II, tại Phật học viện Từ Vân và chùa Tuyết Đậu - thành phố Phụng Hóa, tỉnh Triết Giang, đã trải qua một tháng từ mùng 1/8 đến 1/9 âl, đến nay đã kết thúc viên mãn vào ngày 17/10/2009 .

gioidan 1.jpg

Các giới sư khai thị

 

Để trang nghiêm pháp hội, để cho hàng giới tử thọ chánh giới được đắc giới, và cũng để cho giới tràng được thành công tốt đẹp. Ban tổ chức Đại giới đàn đã nghinh thỉnh nhị bộ tăng già chư tôn Hòa thượng Yết Ma, Giáo thọ, A xà lê chứng minh cho tân giới tử

gioi dan 2.jpg

Chương trình văn nghệ do các giới tử biểu diễn  ngày kết thúc viên mãn Đại giới đàn

 

Hòa thượng đàn đầu: Pháp sư Giới Nhẫn - phương trượng toàn núi Phổ Đà Sơn, kiêm Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Triết Giang, Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo TQ. Hòa thượng Yết Ma: Pháp sư Long Tướng - Phương trượng chùa Thê Hà - thành phố Nam Kinh. Hòa thượng Giáo Thọ: Pháp sư Chiếu Nguyên - trụ trì chùa Từ Ân, thành phố Thẩm Dương...

 

Hòa thượng giới đàn chư ni : Pháp sư Cổ Minh - chùa Quan Âm, thành phố Miên Châu, tỉnh Liêu Ninh. Yết Ma ni : Pháp sư Pháp Ấn - Giáo vụ trưởng Phật học viện Từ Vân...

gioidan 3.jpg

Chùa Tuyết Đậu - thành phố Phụng Hóa, tỉnh Triết Giang

 

Pháp hội truyền trao "Tam Đàn Đại Giới" lần này, pháp duyên rất thù thắng, được chư Phật gia bị, long thiên ủng hộ, khiến cho pháp hội đại giới đàn thành công viên mãn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1185 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Ươm mầm giác ngộ

GNO - Chúng con không biết được đời trước mình đã gieo trồng những nhân lành gì, mà ngày nay ra đời cùng nhau gặp được Sư cụ, Sư ông (Thiền sư Thích Thanh Từ, Hòa thượng Thích Nhật Quang - BTV), ngày ngày nương nơi pháp hội để tu tập.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1180 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cuộc du hành của Tử thư Tây Tạng

GNO - Đối với những người học Phật, hoặc có sự quan tâm đến kho tàng sách vở và thư tịch phong phú của Phật giáo, Tử thư Tây Tạng là cái tên khá quen thuộc. Tuy vậy, có lẽ không nhiều người trong chúng ta biết được về tiểu sử thú vị và dị thường của nó.
Truyền giới Bồ-tát trong Đại giới đàn Huệ Hưng tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Anh Quốc

Chưa phát tâm thọ giới Bồ-tát có ảnh hưởng đến tu học?

GNO - Tôi là Phật tử đã phát nguyện quy y Tam bảo và thọ trì năm giới. Gần đây, những bạn đồng tu khuyên tôi phải nên phát nguyện thọ giới Bồ-tát. Các bạn ấy nói, nếu không thọ giới Bồ-tát thì khi chết đi, tái sinh lại không còn là Phật tử nữa, vì năm giới đã mất.

Thông tin hàng ngày