Trung Quốc: Pháp hội Phật thất kỷ niệm Thánh Đản đức Phật A Di Đà

(GNO): Ngày 16-12 (11/11 ÂL), để kỷ niệm ngày Thánh Đản đức Phật A Di Đà - Giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc, toàn thể Tăng chúng chùa Nam Sơn - Tam Á, theo nghi quỹ Phật giáo tổ chức Pháp hội Phật thất trong thời gian bảy ngày, cầu nguyện Thế giới hòa bình, xã hội hài hòa, nhân dân an lạc. Pháp hội bắt đầu từ ngày 16/12 đến 22/12.
dida 1.png

Hòa thượng Tân Thành - Phương trượng chùa Nam Sơn (ảnh tư liệu)

 

Buổi sáng, chùa Nam Sơn trong Phạm âm xưng tán, tiếng Phật hiệu vang rền, Hòa thượng Tân Thành - Phương trượng chùa Nam Sơn, hướng dẫn toàn thể tăng chúng cử hành Pháp hội niệm Phật trang nghiêm. Bên trong ngôi tự viện, các tín chúng và du khách đến thắp hương cầu nguyện liên tục không gián đoạn, trong đó có những du khách từ nước Nga đến tham dự cũng nhập gia tùy tục, thắp hương cầu phước.

 

Pháp sư Xương Hậu - Giám Viện chùa Nam Sơn nói, Pháp hội Phật thất là Pháp hội cùng tu, cùng tinh tấn niệm Phật trong 7 ngày, trong Phật giáo cũng gọi là "Đả Phật Thất". Nội dung Pháp hội chủ yếu dùng hình thức tụng kinh, kinh hành niệm Phật, ngồi niệm Phật, giảng kinh thuyết pháp... cùng tiến hành luân phiên cầu nguyện.  

dida 2.png

Chùa Nam Sơn - Tam Á cử hành Pháp hội Phật thất nhân kỷ niệm Thánh Đản đức Phật A Di Đà

 

Được biết, ngày 22/12 (17/11 ÂL), là Thánh đản đức Phật A Di Đà, toàn thể Tăng chúng chùa Nam Sơn sẽ cử hành Pháp hội cầu phước đầu năm tại quảng trường Quan Âm Nam Hải. Đồng thời, tại "Tam Thập Tam Quan Âm Đường" và "Kim Ngọc Quan Âm Các" đều có hàng tín chúng và khách du lịch tham gia hoạt động cầu phước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày