Trung Quốc: Phật học viện Trung Quốc và học viện Đạo giáo Trung Quốc tổ chức "Hội báo cáo giáo dục chủ nghĩa yêu nước"

Ngày 2/12/2009 , Phật học viện Trung Quốc và học viện Đạo giáo Trung Quốc, liên hiệp tổ chức "Hội báo cáo giáo dục chủ nghĩa yêu nước", cử hành tại Tiền Môn Phạn Điếm Bắc Kinh.

image001.jpg

Hội Báo cáo do Pháp sư Hướng Học - Giáo vụ trưởng Phật học viện Trung Quốc chủ trì, giáo sư Bàng Sĩ Nhượng - Học viện sư phạm Hàm Dương Thiểm Tây chủ giảng. Toàn thể các Pháp sư của PHV Trung Quốc, hai học tăng lớp nghiên cứu sinh, và hai học tăng hệ chính quy, cho đến các học viên thuộc bộ phận của học viện giáo đạo Trung Quốc đồng tham gia hội báo cáo lần này.

image002.jpg

Pháp sư Hướng Học - Giáo vụ trưởng Phật học viện Trung Quốc

image003.jpg

Giáo sư Bàng Sĩ Nhượng - Học viện sư phạm Hàm Dương Thiểm Tây

 

Các học viên đã chăm chú lắng nghe báo cáo về nền giáo dục của chủ nghĩa yêu nước. Nơi đây, họ đã học tập ba phương diện từ tiến trình lịch sử, thể hệ lý luận và hành động thật tế để thể hiện tư tưởng yêu nước, yêu giáo dục, yêu người và yêu mình. Họ càng nhận thức một cách sâu sắc về tính quan trọng, giữ gìn bảo vệ đoàn kết dân tộc, thống nhất quốc gia. Nhận thức lý tính tốt hơn qua sứ mạng vĩ đại của việc yêu nước và yêu giáo dục.

image004.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày