Trung Quốc:Chùa Ngọc Tuyền, huyện Nghi Xương, thành phố Đương Dương tỉnh Hồ Bắc cử hành Pháp hội Tam đàn truyền giới.

(GNO): Ngày 19.09.2009, Chùa Ngọc Tuyền, huyện Nghi Xương, thành phố Đương Dương tỉnh Hồ Bắc cử hành pháp hội truyền giới tam đàn cho chư giới tử tăng, Pháp hội kéo dài 30 ngày. Hòa thượng đàn đầu là Trưởng Lão Truyền ấn, Yết Ma A-xà-lê là Pháp sư Tâm Kế, Giáo Thọ A-xà-lê là Pháp sư Khoan Tường, gồm 280 giới tử đến từ 33 tỉnh thành khắp Trung quốc.

Buổi sáng ngày 19, thường trụ chùa Ngọc Tuyền, chư Quý Sư dẫn lễ cùng quý Giới tử đến Tổ đường thỉnh Phương trượng Pháp sư Khoan Tường thượng đường thuyết pháp. Toàn thể giới tử buổi chiều hôm đó tề tựu tại Điện Thiên Vương, do Phương trượng Pháp sư Khoan Ngộ và chư quý Sư dẫn lễ truyền đạt trách vụ Phật sự, buổi tối tụng kinh Pháp Hoa tại thiền đường.

Sáng ngày 20, Lễ khai mạc giới đàn và cung an chức sự, thỉnh Thập sư, đại diện tân giới tử đọc văn thỉnh lễ. Chiều ngày 20, Pháp sư Khoan Ngộ tuyên giảng thanh quy giới luật cho chư giới tử.  

CHUA NGOC TUYEN.jpg

Chùa Ngọc Tuyền (Hồ Bắc)

DINH CHUA NGOC TUYEN.jpg

Được biết, trong pháp hội truyền giới lần này, tín chúng hộ pháp địa phương cũng như Phật tử tín chúng đến từ Đài Loan đã phát tâm hộ trì giới trường, mỗi ngày chư tăng thượng đường thọ thực, trai tăng cúng Phật.

THAP SU VA SU DAN LE.jpg

Thập sư Tăng đang đàn

GIOI TU TRANG NGHIEM.jpg

Giới tử trang nghiêm trước khi thọ giới

 Chùa Ngọc Tuyền, được xây dựng từ thời Đông Hán (năm 219) là một trong những Tổ đình của Tông Thiên Thai (Pháp Hoa Tông), nơi Tổ sư sáng lập tông Thiên Thai Trí Giả Đại sư đã từng tu hành và trước tác ba bộ “Pháp Hoa Văn Cú”, “Pháp Hoa Huyền Nghĩa” và “Ma Ha Chỉ Quán”; Đại sư Thần Tú từng từ chùa Ngủ Tổ Hoằng Mai đến trú chùa này để hoằng pháp truyền thiền 20 năm; Ngài Tế Điên Phật sống cũng từng lưu lại văn huấn từ. Sử liệu Bổn tự ghi lại, kể từ khi kiến lập đến nay, chùa Ngọc Tuyền đã từng là nơi trú ngụ tu hành của hơn 120 vị đại đức cao tăng. Trong đó, hơn 10 vị được lịch đại Hoàng đế phong hiệu Đại sư, Quốc sư.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày