Trung ương GHPGVN viếng tang Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc

Trung ương GHPGVN viếng tang Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc tại chùa Phước Huệ
Trung ương GHPGVN viếng tang Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc tại chùa Phước Huệ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 5-5, chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các ban ngành, viện Trung ương đã đến viếng tang Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương tại chùa Phước Huệ (TP.Sa Đéc, Đồng Tháp).

Đoàn viếng có Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng II Trung ương Giáo hội, lãnh đạo các ban ngành, viện Trung ương...

Trung ương GHPGVN viếng tang Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc ảnh 1

Hòa thượng Thích Lệ Trang truy tán công đức và đạo hạnh của cố Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc

Đối trước Giác linh Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc, đại lao chư tôn đức giáo phẩm, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương đã truy tán công đức và đạo hạnh của cố Trưởng lão Ni.

Trung ương GHPGVN viếng tang Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc ảnh 2

Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm

Chư tôn đức đã niêm hương cầu nguyện Giác linh Ni trưởng cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh; và lần lượt hữu nhiễu kim quan tiễn biệt cố Ni trưởng.

Trung ương GHPGVN viếng tang Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc ảnh 3

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ký sổ tang

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã đại diện Trung ương Giáo hội có đôi dòng tưởng niệm lưu lại sổ tang bày tỏ lòng kính tiếc đối với bậc Ni lưu của Phật giáo Việt Nam.

“Ni giới Việt Nam bậc đống lương

Giới đức hương thơm tỏa bốn phương

Theo gương ái đạo dẫn đường Ni lưu

Kế vãng khai lai bao thành tựu

Tốt đời, đẹp đạo mãi lưu danh

Giáo hội kính ghi công đạo hạnh

Phước huệ rạng ngời với sử xanh.

Thành kính cầu nguyện Giác linh Ni trưởng cao đăng Phật quốc, chứng vô sanh pháp nhẫn, trở lại cõi ta-bà tiếp tục hành Bồ-tát đạo”.

Trung ương GHPGVN viếng tang Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc ảnh 4

Kính tiếc bậc Ni lưu của Phật giáo Việt Nam

Theo chương trình lễ tang, lễ truy niệm Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc được cử hành vào lúc 10 giờ ngày 6-5-2022 (6-4-Nhâm Dần), sau đó cung thỉnh kim quan nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Phước Huệ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày