Từ khóa: truy niệm
Tìm thấy 37 kết quả
TP.HCM: Hòa thượng Thích Giác Tuệ, Giáo phẩm Giáo đoàn IV viên tịch

TP.HCM: Hòa thượng Thích Giác Tuệ, Giáo phẩm Giáo đoàn IV viên tịch

GNO - Hôm nay, 22-6, Hòa thượng Thích Minh Bửu, Phó ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ, thay mặt Ban Thường trực Giáo phẩm hệ phái Khất sĩ, Giáo đoàn IV, pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức, TP.HCM), môn đồ pháp quyến kính tiếc báo tin Hòa thượng Thích Giác Tuệ (1946-2023) viên tịch.