TT-Huế: Chư Tăng Tự tứ, cử hành pháp hội Vu lan bồn

GNO - Sáng nay, 24-8 (14-7-Mậu Tuất), tại tổ đình chùa Từ Đàm, đã trang nghiêm diễn ra lễ Tự tứ của chư Tăng, sau đó cử hành pháp hội Vu lan, cúng dường trai tăng kết thúc mùa An cư kiết hạ PL.2562 cho toàn thể chư Tăng, Ni tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

1.jpg


Chư vị Tự tứ nhơn đối thú Hòa thượng Y Chỉ sư

Quang lâm chứng minh lễ có HT.Thích Giác Quang, Phó Thư ký HĐCM, chư tôn đức HĐCM; chư tôn đức Giáo phẩm chứng minh, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Tăng Ni các tổ đình, tự viện trên địa bàn tỉnh nhà.

Trước khi cử hành lễ Tự tứ, chư Tăng đã vân tập tại giảng đường Từ Đàm để tiến hành phiên họp Tăng sự. HT.Thích Đức Thanh, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự tỉnh đã tác bạch cung thỉnh HT.Thích Huệ Ấn làm Y chỉ sư, Bỉnh pháp Yết-ma; HT.Thích Tâm Thọ, HT.Thích Đức Thanh và HT.Thích Quang Nhuận làm Tự tứ nhơn.

4.jpg


Cung thỉnh Hòa thượng Y Chỉ sư và tam vị Tự tứ nhơn

Tại phiên họp, Hòa thượng Y Chỉ sư tán thán chư Tăng tại trú xứ đã viên mãn ba tháng An cư kiết hạ. Hòa thượng nhắc lại ý nghĩa Tự tứ. Theo đó, khi một vị Tăng có lỗi đối trước vị Tự tứ nhơn phải thành tâm nhận lỗi và cầu vị Tự tứ nhơn chỉ lỗi để sám hối đúng như pháp.

Đồng thời, trước Đại Tăng, Hòa thượng Y Chỉ sư nhắc nhở, trong thời gian qua, có hiện tượng một số vị Tăng phá trai phạm giới mà không biết sám hối, không biết tàm quý nương theo Chánh pháp để tu tập. Hòa thượng cảnh báo nếu không chấn chỉnh thì đó là điều làm mất sự thanh tịnh của Tăng đoàn, làm lu mờ Phật pháp, khiến cho Phật giáo suy đồi.

Tiếp đến, lễ Tự tứ được diễn ra trang nghiêm tại bảo điện tổ đình Từ Đàm. Hòa thượng Y Chỉ sư niệm hương bạch Phật và cử hành nghi lễ Tự tứ.

Dưới sự chủ trì của Hòa thượng Luật sư - bỉnh pháp Yết-ma, chư vị Tỳ-kheo lần lượt lễ tác pháp Tự tứ theo luật định.

Sau lễ Tự tứ, toàn thể Tăng Ni, Phật tử cử hành lễ Vu lan bồn và lễ cúng dường trai tăng lên toàn thể chư tôn đức Tăng Ni nhân mùa Vu lan - Báo hiếu.

2.jpg


Chư Tăng tác pháp Yết-ma cử hành nghi lễ Tự tứ

3.jpg


Chư Tăng lần lượt đối thú vị Tự tứ nhơn

5.jpg
Chư Ni thỉnh cầu giáo giới Đại Tăng

6.jpg
Chư Ni

8.jpg


Lễ Tự tứ và Vu lan được cử hành tại chánh điện tổ đình Từ Đàm

7.jpg
Chư Tăng dự lễ Vu lan

9.jpg

10.jpg

11.jpg
Hơn 1.000 hành giả dự pháp hội trai tăng cúng dường

Quảng Điền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1167 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Theo chân cao tăng Pháp Hiển đến Patna

GNO - Patna ngày nay được xây dựng từ thế kỷ V trước lịch Tây. Pháp Hiển đến đây năm 405, đúng vào triều đại Gupta vàng son của Ấn Độ. Cung điện do quỷ thần làm ra mà ngài tả, có còn không?

Thông tin hàng ngày