TT-Huế: Khai đạo giới tử Đại giới đàn Trí Thủ

GNO - Hôm nay, 5-4-2019 (1-3-Kỷ Hợi), Ban Kiến đàn thành kính cung nghinh HT.Thích Giác Quang, Tuyên Luật sư Đại giới đàn quang lâm giới trường tại tổ đình Báo Quốc khai đạo giới tử Tỳ-kheo Đại giới đàn Trí Thủ do BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức. 

1 hue1.jpg
Hòa thượng Đường đầu niệm hương bạch Phật

Trước toàn thể giới tử trang nghiêm và chí thành cầu giới vân tập tại chánh điện tổ đình Báo Quốc, Hòa thượng Tuyên Luật sư đã chỉ giáo các giới tử về những điều thiết yếu trong hành trang của người xuất gia.

Theo đó, Hòa thượng bày tỏ niềm hoan hỷ khi Tăng đoàn có thêm những thành viên tham dự vào ngôi nhà Phật pháp mà tiếp nối sự nghiệp truyền đăng tục diệm.

1 hue7.jpg
HT.Thích Giác Quang khai đạo giới tử Tỷ-kheo

Hòa thượng Tuyên luật sư nhắc nhở: “Giờ phút trước khi đón nhận Đại giới, mong muốn các giới tử cảm nhận rõ hơn về giá trị đích thực của Giới luật trong đời sống tìm cầu chân trời giải thoát. Biết trân quý Giới luật thì phải biết giữ gìn cẩn mật, như người đi trong đêm tối gặp đèn, như người nghèo khổ gặp châu báu. Giới luật là mạng mạch của Phật pháp, Giới luật là Đức Thế Tôn đang hiện diện dìu dắt chúng ta. Trước khi nhập Niết-bàn, Đức Thế Tôn đã căn dặn chúng đệ tử phải tôn kính Ba-la-đề-mộc-xoa: “Giới luật là vị Thầy cao cả của các thầy, dù ta có ở đời cũng không gì khác”.

1 hue5.jpg
Giới tử Tỷ-kheo lắng nghe Hòa thượng Tuyên Luật sư khai đạo

Sau khi nói tóm tắt về quá trình hình thành Giới luật từ thời Đức Phật đến các thời kỳ kiết tập. Hòa thượng Tuyên Luật sư nhắc nhở các giới tử sau khi thọ giới rồi việc hành trì mới quan trọng, có hành trì Giới luật mới cảm nhận được suối nguồn của giải thoát. Trong đời mạt pháp đầy ác trược có quá nhiều cạm bẫy, nếu xa rời chiếc phao Giới luật ắt sẽ bị trầm mình trong khổ đau nhiều đời kiếp.

Trong hành xử với tha nhân, phải biết nương vào bồ-đề tâm mà tu Bồ-tát hạnh, lấy phụng sự chúng sanh làm lý tưởng sống để cúng dường Tam bảo, Hòa thượng chỉ giáo.

1 hue8.jpg
Quang cảnh buổi khai đạo giới tử Tỷ-kheo

1 hue2.jpg
Giới tử Sa-di thọ nhận y

1 hue3.jpg
Các giới tử cầu thọ giới pháp

Cũng trong hôm nay, HT.Thích Chơn Hương, Giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã khai đạo giới tử cho các giới tử Sa-di. HT.Thích Khế Chơn, Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Phó chủ đàn khai đạo giới tử cho các giới tử thọ tại gia Thập thiện, Bồ-tát giới.

1 hue4.jpg
HT.Thích Chơn Hương khai đạo giới tử Sa-di

Trong ngày thứ hai của Đại giới đàn, chư tôn đức Hội đồng Tam sư Thất chứng tác pháp Yết-ma hoan hỷ sự thỉnh cầu của giới tử phát tâm thọ Sa-di giới, tấn đàn truyền trao giới pháp đến 133 giới tử Sa-di. 

Tại Giới trường Ni viện Diệu Đức, chư tôn đức Hội đồng Thập sư Ni đã tấn đàn cho 34 Giới tử Sa-di-ni và 70 giới tử Thức-xoa-ma-na.

1 hue6.jpg
Giới tử Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni thọ nhận giới pháp

Tối nay, các giới tử Tỳ-kheo hành trì nghi thức sám hối, trì tụng luật Tỳ-ni, Sa-di thập giới, Cảnh sách văn, Luật Oai nghi dưới sự chứng minh và giám sát của Ban Kiến đàn.

Quảng Điền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1163 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Quyết lòng tìm đến Linh Sơn

GNO - Bài sám Pháp hoa phần đầu nói về Tịnh độ, phần hai nói về Thiền tông là phương pháp tu thiền chủ trương hướng nội.

Thông tin hàng ngày