Tuần hành của Phật tử tại Bangkok

GNO - Như GNO đã đưa tin, vào chiều 30-6, trên đường Khao San, Bangkok (Thái Lan), Tổ chức KnowingBuddha đã có cuộc tuần hành phản đối việc sử dụng tên và hình ảnh của Đức Phật một cách thiếu tôn trọng trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh.

Cuộc tuần hành là một biểu hiện kêu gọi việc nâng cáo nhận thức của thế giới về việc sử dụng tên và hình ảnh của Đức Phật.

Xin giới thiệu chùm ảnh về cuộc tuần hành này:

Cung cấp thông tin cho du khách nước ngoải trên phố Khao San.jpg

Cung cấp thông tin cho du khách nước ngoài

Đa dạng các khẩu hiệu.jpg

Các biểu ngữ phản đối, kêu gọi

Đức Phật không phải là hàng hóa.jpg

Biểu ngữ "Đức Phật không phải là hàng hóa"

Đức Phật là đấng từ phụ của tôn giáo chúng tôi.jpg

Đức Phật là biểu tượng đáng kính của chúng tôi

Hãy thôi thái độ bất kính với Đức Phật.jpg

Dừng ngay việc bất kính với Đức Phật

Không dùng hình tượng Phật làm đồ nội thất.jpg

Tuyệt đối không dùng hình tượng Phật trang trí nội thất

Lên án việc sử dụng tên và hình ảnh Đức Phật trong kinh doanh.jpg

Phản đối việc dùng hình tượng, danh hiệu Đức Phật trong kinh doanh

Phật tử tuần hành trên đường Khao San, Bangkok, Thái Lan.jpg

Tổ chức KnowingBuddha giới thiệu một pho tượng đầu Đức Phật.jpg

Tuần hành gần cửa hiệu xăm mình trên đường  Khao San.jpg

Tuần hành gần cửa hiệu xăm hình trên đường Khao San

V.C.Hưng tổng hợp


>> Xem thêm: Phật tử kêu gọi sử dụng đúng tên và hình ảnh Đức Phật

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1167 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Theo chân cao tăng Pháp Hiển đến Patna

GNO - Patna ngày nay được xây dựng từ thế kỷ V trước lịch Tây. Pháp Hiển đến đây năm 405, đúng vào triều đại Gupta vàng son của Ấn Độ. Cung điện do quỷ thần làm ra mà ngài tả, có còn không?

Thông tin hàng ngày