Tưởng niệm NT.Như Huệ và NT.Huyền Học

GNO - Sáng nay, 16-2 (12-1-Kỷ Hợi), tại chùa Vĩnh Phước (Trường Chinh, P.Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra lễ tưởng niệm NT.Thích nữ Như Huệ và NT.Thích nữ Huyền Học.

1.jpg


Di ảnh NT.Như Huệ và NT.Huyền Học tại Tổ đường chùa Vĩnh Phước

Buổi lễ có sự chứng minh của TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Trí Chơn, Trưởng BTS GHPGVN Q.12, cùng đại diện chư tôn đức BTS TP và Q.12.

Về phía chư Ni có sự hiện diện của NT.Thích nữ Như Đức, NT.Thích nữ Từ Nhẫn - đồng Phó Phân ban Ni giới TP.HCM cùng đại diện chư tôn đức Ni và môn đồ đệ tử.

Sau nghi thức niêm hương tưởng niệm, NT.Thích nữ như Đức đã tác bạch cúng dường trai Tăng hồi hướng công đức đến chư Tổ sư.

Thay mặt chư Tăng, TT.Thích Trí Chơn đã thọ nhận cúng dường trai tăng, đồng thời trong lời nhắn nhủ đến chư Ni, Thượng tọa đã ôn lại những công hạnh của chư vị Ni trưởng, tán thán những thành quả chư tôn đức Ni ở chùa Vĩnh Phước làm được như một sự tiếp nối hạnh nguyện đẹp của quý Ni trưởng.

Được biết, Ni trưởng Như Huệ, thế danh Vương Thị Kiến, sinh năm Giáp Dần (1914) tại xã Huyền Hội, quận Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh trong một gia đình trung lưu nhiều đời có nhân duyên với Phật pháp.

Năm 16 tuổi, Ni trưởng xin phép cụ Tổ Như Nhiêu được xuất gia tại chùa Thành Xuân ở Tịnh Biên, Châu Đốc. Ngày 8-4-1930, Ni trưởng chính thức làm lễ thế phát, được Hòa thượng bổn sư ban Pháp danh Hồng Huệ.

Năm 1931, Ni trưởng lên Chợ Lớn vào chùa Giác Hải đảnh lễ Tổ Từ Phong xin nhập chúng tu học. Đến năm 1933, phong trào chấn hưng Phật giáo được Sư cụ Tuyên Linh chủ xướng và vang dội khắp miền Nam. Tại tỉnh Trà Vinh thành lập trường Lưỡng Xuyên Phật học Viện, do ngài Huệ Quang làm Chánh Tổng lý, ngài Từ Phong làm đại Đạo sư, ngài Khánh Hòa làm Đốc học, nhằm mục đích đào tạo Tăng tài, thắp lên ngọn đèn Chánh pháp. Ni trưởng xin nhập học tại Phật học đường Lưỡng Xuyên, tại đây Ni trưởng được thọ Sa-di-ni giới. Năm 1935 được thọ Cụ túc giới tại Giới đàn Lưỡng Xuyên do cụ Tổ Tuyên Linh hiệu Khánh Hòa làm Hòa thượng Đàn đầu. Ni trưởng cũng xin y chỉ với cụ Tổ làm Thân giáo sư để được dìu dắt thêm phần tấn tu đạo nghiệp.

2.jpg


Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm

Ni trưởng là một trong các vị tôn đức của Ni giới miền Nam, góp phần xây dựng và lãnh đạo Ni chúng từ thuở ban sơ cho đến ngày nay. Cuộc đời của Ni trưởng hòa nhịp song song với những biến chuyển của Phật giáo miền Nam. Từ thuở niên thiếu nhập học tại Lưỡng Xuyên, ôn tầm kinh văn, cho đến khi ra làm Phật sự, cộng tác thành lập Ni bộ, cống hiến cả chí nguyện và đạo hạnh của mình cho đoàn thể Ni lưu, làm nhân duyên cho Phật tử quy ngưỡng, gắn liền công đức và tâm tư với mái chùa Từ Nghiêm, vỗ về an ủi không biết bao nhiêu

Năm 1983, sau khi trùng tu tổ đình Vĩnh Bửu, Ni trưởng thọ bệnh, đến ngày mùng 9-1-Giáp Tý (1984) sức khoẻ yếu dần. Theo định luật vô thường, Ni trưởng an nhiên thâu thần viên tịch vào lúc 21 giờ tại chùa Từ Nghiêm, trụ thế 71 tuổi, hạ lạp 49 năm.

3.jpg


Đại diện chính quyền quận thắp hưởng tưởng niệm

Ni trưởng Thích nữ Huyền Học (thế danh Huỳnh Thị Phụng) quê quán tại thị xã Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, sinh năm 1920 trong một gia đình trung lưu tin Phật.

Năm 16 tuổi, Ni trưởng vào Nam, tìm đến chùa Hải Ấn và xuất gia tại đây, được Bổn sư ban pháp huý là Nhật Tân, tự Huyền Học, hiệu Như Nghiêm thuộc đời thứ 41 dòng Nguyên Thiều.

Được đào tạo bởi các bậc cao Tăng, Ni trưởng Huyền Học đã thừa tiếp sự nghiệp hoằng hóa của quý ngài. Ni trưởng từng là tổng thư ký của giáo hội Sơn môn Bình Thuận, cố vấn giáo hạnh của gia đình Phật tử tỉnh Phan Thiết.

Năm 1964, sau Đại hội Phật giáo Thống nhất tại chùa Ấn Quang, Ni trưởng đều được cử trong chức Vụ trưởng Ni bộ Bắc tông. Ni trưởng làm việc tại chùa Từ Nghiêm, cùng với quý Ni trưởng trong hàng giáo phẩm của chư Ni miền Nam, tổ chức và điều hành sự sinh hoạt của Ni giới.

Năm 1968, sau khi mãn nhiệm Vụ trưởng, Ni trưởng nhận tiếp chức vụ Giám viện Ni trường Dược Sư từ các niên khóa năm 1968 đến 1974.

Năm 1974, mãn nhiệm tại Ni trường Dược Sư, Ni trưởng theo học pháp Thiền với HT.Thanh Từ tại tu viện Chơn Không (Vũng Tàu). Sau về tịnh tu tại phần đất tại chùa Vĩnh Phước từ 1974-1978.

4.jpg


Chư tôn đức Ni thành kính tưởng niệm

Đến năm 1988, hội đủ nhân duyên, Sư cô Như Hoa theo lời dạy của Ni trưởng, từ Ni trường Dược Sư về sớm hôm thân cận bên người. Nhân duyên thêm nhân duyên, chùa Vĩnh Phước được tôn tạo dần dần. Cuối năm 1993, trong Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam toàn quốc, Ni trưởng được sư suy cử làm Ủy viên HĐTS.

Mùa đông năm 1994, Ni trưởng lâm bệnh. Thân tứ đại đến giờ giã biệt, Ni trưởng ra đi vào lúc nửa đêm ngày rằm tháng giêng năm Ất Hợi tại chùa Vĩnh Phước.

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày