Về việc khai thác nguồn tin trên Giác Ngộ online

Về việc khai thác nguồn tin trên Giác Ngộ online

GNO - Cùng quý vị quản trị, trách nhiệm các trang tin điện tử,

Trong thời gian qua, có một số báo điện tử, trang thông tin điện tử của một số tổ chức, đơn vị, cá nhân đã khai thác lại nguồn tin từ Báo Giác Ngộ qua Giác Ngộ online. Trong tinh thần chia sẻ, việc làm đó góp phần vào sự lan tỏa thông tin Phật giáo đến với số đông, đặc biệt là việc dẫn lại nguồn rõ ràng.

Tuy nhiên, có sự phản ánh về tòa soạn, phàn nàn rằng có một số trang đã lấy lại thông tin từ Giác Ngộ online nhưng không giữ nội dung, mà thêm thắt, lược bỏ, lắp ghép; thậm chí bỏ hẳn cả phần tác giả, không dẫn nguồn… Việc làm đó, đôi khi làm biến dạng cả nội dung của tác giả, nhóm tác giả trong các bài viết đã được xuất bản trên Giác Ngộ online, hoặc từ các ấn phẩm tuần báo và nguyệt san của Báo Giác Ngộ.

Ban Biên tập đã thông tin về việc này, nhưng tình trạng đó vẫn diễn ra.

Do vậy, Ban Biên tập một lần nữa có chia sẻ này, trước hết để quý vị quản trị, trách nhiệm các trang tin điện tử, các ấn phẩm, lưu tâm khi trích dẫn, lấy thông tin từ Giác Ngộ online, hoặc từ các ấn phẩm của Báo Giác Ngộ, xin dẫn nguồn, tôn trọng nội dung của các tác giả, thực hiện trích dẫn theo quy định, để việc làm cùng đem tới lợi lạc thực sự, trong tinh thần phục vụ chung.

Trân trọng.

Tòa soạn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quy y Tăng và quy y Ni

GNO - Bổn sư Tăng/Ni chỉ là người thầy hướng đạo, trợ duyên cho mình quy hướng Tăng-già, chứ không phải mình quy y duy nhất nơi vị Tăng/Ni bổn sư ấy.

Thông tin hàng ngày