[Video] Hòa thượng Thích Lệ Trang chia sẻ về tín ngưỡng cầu an đầu năm trong tinh thần Phật giáo


Video trong chương trình Phật giáo và Đời sống do Giác Ngộ TV của Báo Giác Ngộ thực hiện năm 2019

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày