Từ khóa: Cầu An
Tìm thấy 33 kết quả
Siddhartha

Siddhartha

GN - Nhân ngày Phật đản, tôi cắm thêm một bông hoa trên bàn thờ để tưởng nhớ một tác giả và một tác phẩm. Tác giả là Hermann Hesse. Tác phẩm là Siddhartha. Qua bản dịch của Phùng Khánh - Phùng Thăng (Câu chuyện dòng sông)...

Thông tin hàng ngày