Từ khóa: Viên Minh
Tìm thấy 2 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1125 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Bồ-đề Viên Minh

GN - Thành kính đảnh lễ tưởng niệm Đức Đệ tam Pháp chủ Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tân viên tịch.
Ni trưởng luôn giữ sự cung kính trước chư Tăng - Ảnh: Trần Nguyên Hải

Ni trưởng Thích nữ Viên Minh, đại thọ 101 tuổi

GN - Khi còn là cô gái nhỏ ngồi níu áo Mạ lên chùa, tôi nhận ra dáng người nhỏ nhắn của một Ni sư, mà khi thấy, Mạ tôi đã chào cung kính. Sau đó được Mạ cho biết đó là “cô” Viên Minh. Khiêm tốn và thuần nhị, chỉ có ánh mắt và nụ cười hiện rõ.

Thông tin hàng ngày