Bồ-đề Viên Minh

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1125 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1125 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
0:00 / 0:00
0:00

Nhất nhật bát ngát mây lành

Tâm trung an trụ hóa thành bảo châu

Thành tâm thành ý nguyện cầu

Kính tin Tam bảo thẳm sâu vô vàn

Đảnh thượng thiên tỏa hương vàng

Lễ tạ công đức đạo tràng viên minh

Giác tha lợi chúng hữu tình

Linh thiêng mầu nhiệm huyền kinh Ta-bà

Đức vô lượng thọ hằng sa

Đệ nhất tịnh lạc chan hòa nhân gian

Tam thừa lực ấn rỡ ràng

Pháp duyên tùy thuận cung đàn khứ lai

Chủ bạn an trú liên đài

Hội tụ thất chúng tụng bài kinh thơm

Đồng hành biệt trú linh sơn

Chứng tri ba cõi nguồn cơn thế trần

Minh minh y báo pháp thân

Trung dung sinh tử vạn phần huyền môn

Ương mầm liễu hóa sinh tồn

Giáo kết thượng sĩ trung tôn thuyền từ

Hội chúng giới định tuệ thư

Phật bảo vô lượng Đạo sư nhiệm mầu

Giáo dưỡng vô úy thanh cao

Việt siêu tam giới tâm giao yên bình

Nam phương phúc quả nghĩa tình

Viện pháp hoằng hóa tâm linh hương thiền

Chủ trì kinh luật rộng tuyên

Tổ tổ trùng ấn khắp miền gần xa

Đình tiền phạm âm Ba-la

Viên dung tướng thể ứng tòa thiền gia

Minh quang chiếu diệu Lăng-già

Thượng thăng Phật cảnh ngự tòa tịnh không

Phổ độ sứ mạng tròn xong

Hạ buông huyễn mộng xả vòng trăng nghiêng

Tuệ đức hội tụ tiền hiền

Quy hướng thất bảo am thiền tông phong

Tịch lắng mặc định sen hồng

Niết chi vô xứ thanh trong đất trời

Bàn chi quang thọ hưng thời

An nhàn tự tại tuyệt vời nhân sinh

Trú phi xứ huyễn hữu tình

Đại thiên đại địa lung linh ảo huyền

Trưởng dưỡng tánh giác thánh hiền

Lão tùng vạn bách tuế thiêng núi rừng

Thượng lưu sử ngọc chín tầng phạm thiên

Thọ ân thọ đức thắng duyên

Bách tùng ẩn mật nhập miền tương thông

Tuế trời tuế đất quy tòng

Linh thời gian thoảng thong dong mây ngàn

Ngũ lục thất bát… thiều quang

Niên thiên vô tận không gian phổ đồng

Thượng vô biên xứ thuyền không

Phẩm hạnh thân chứng rực hồng mười phương

Thượng báu chánh báo cát tường

Sanh vô sanh nhẫn ngã thường lạc chơn

Nhàn tịnh Tây Trúc chân nhân

Du du tự tại hóa thân khứ hề

Cực viễn ly… tín nguyện về

Lạc đài thượng phẩm Bồ-đề Viên Minh.

Nam-mô Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh

Thanh Tịnh am, 16 tháng 9, Tân Sửu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1176 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mẹ kể con nghe chuyện chùa Việt

GNO - Những câu từ giản dị, trong trẻo qua bộ sách Mẹ kể con nghe chuyện chùa Việt của tác giả Trăng Yên Tử - Sư cô Thích nữ Mai An đã đưa các em nhỏ vào miền yêu thương đầy ắp niềm vui.

Thông tin hàng ngày