Từ khóa: Viên thông
Tìm thấy 3 kết quả
Quán Thế Âm là vị Bồ-tát thành danh hay mang tên gọi từ chính pháp môn mà Ngài tu tập: pháp môn lắng nghe, tư duy và hành động

Nhĩ căn viên thông

GNO - Nhĩ căn viên thông là khả năng mà Bồ-tát Quán Thế Âm thành tựu được nhờ vào sự tu tập ba phương pháp lắng nghe, tư duy và hành động (Văn, Tư, Tu).
Giai phẩm Liễu Quán số 30: Công bố tư liệu về 2 ngôi cổ tự ở Huế do Tổ sư Liễu Quán khai sơn

Giai phẩm Liễu Quán số 30: Công bố tư liệu về 2 ngôi cổ tự ở Huế do Tổ sư Liễu Quán khai sơn

GNO - Liễu Quán số 30, phát hành trong mùa Vu lan Phật lịch 2567 (2023) với chuyên đề: “ Tổ đình Viên Thông và cổ tự Viên Giác: Tự sở, truyền thừa và di sản tư liệu ” - giới thiệu đến quý độc giả hai ngôi cổ tự xứ Huế do Tổ sư Liễu Quán khai sơn vào cuối thế kỷ XVII đầu thế kỷ XVIII.