Vĩnh Phúc: Hàng ngàn người dự lễ quán đỉnh tại chùa Tây Thiên Phù Nghì

(GNO-Vĩnh Phúc): Vào ngày 18-3 vừa qua, Pháp vương Gyalwang Drukpa tiếp tục chương trình giảng pháp và truyền quán đỉnh Ngondro, Tam Căn Bản tại Tịnh thất Tây Thiên Phù Nghì, Vĩnh Phúc.

Pháp tu mở đầu Ngondro bao gồm phần tu Ngondro phổ thông  (“Ngoại Ngondro”) và Phần tu Ngondro đặc biệt (“Nội Ngondro”) với mục đích giúp tâm hành giả hướng về chính pháp và thiết lập sự kết nối với bậc Thầy giác ngộ  để có thể tinh tấn trên đạo lộ tâm linh.

PV (1).JPG

Pháp vương đến chùa Tây Thiên Phù Nghì

PV (2).JPG

Trong buổi Pháp thoại này, Pháp vương chuyển từ phần giải thích cách quán về bốn đề mục: (i) Thân người khó được, (ii) Vô thường, (iii) Nghiệp và (iv) Luân hồi đau khổ sang phần thực hành và giảng giải các chủ đề Phật giáo cơ bản như Quy y Tam Bảo, Thượng sư, Bồ đề tâm và Tâm chí thành. Để giúp hành giả có động cơ và động lực tu tập chân chính, vững bền, Pháp vương đã giảng giải kỹ lưỡng về các cách thức phát khởi Tâm chí thành. Theo đó tâm chí thành có thể phát khởi qua việc trưởng dưỡng suối nguồn từ bi trí tuệ nơi bên trong mỗi người, hay có thể hình thành từ mong nguyện tha thiết của hành giả muốn tu tập chứng đạt Phật quả. Tâm chí thành cũng có thể được hình thành từ đức tin kiên cố.

PV (3).jpg
PV (4).jpg
PV (5).jpg

Đông đảo Phật tử dự lễ

PV (6).jpg

Pháp vương cũng dùng nhiều minh họa sự hợp nhất của tinh túy giáo pháp Ba thừa trong Kim Cương thừa và chỉ ra pháp môn này cũng có các đề mục cơ bản như Quy y, phát Bồ đề tâm, Cúng dường, Hồi hướng… Một cách chung nhất, Quy y biểu trưng cho Thượng tọa Bộ hay Phật giáo nguyên thủy còn Bồ đề tâm biểu trưng cho hạnh nguyện cao đẹp của Phật giáo Đại thừa. Các ý nghĩa của Bồ bề tâm để minh tỏ rằng từ bi và trí tuệ là hai khía cạnh không thể thiếu được của Toàn giác. Pháp vương cũng chiết giải ý nghĩa Phật hiệu của Đức Kim Cương Tát Đỏa - Vajrasattva. Đức Kim Cương Tát Đỏa tiêu biểu cho sự thanh tịnh vô nhiễm. Vajra là Kim cương hay đá quý bất hoại, tượng trưng cho sự hiểu biết, trí tuệ đại thủ ấn; Sattva tượng trưng của chuyển động, hành động hay hạnh từ bi nhập thế cứu độ chúng sinh. Thiền quán Kim Cương Tát Đỏa như vậy là thiền quán về tính không, đại thủ ấn hay tình thương yêu đối với chúng sinh. Tu tập pháp tu này có thể tiêu trừ tất cả phiền não, ác báo nghiệp chướng và giúp tăng trưởng vô lượng vô biên công đức.

PV (7).jpg
PV (8).jpg
PV (9).jpg

Lễ quán đãnh

PV (10).jpg

Thời đại hiện nay khi chủ nghĩ vật chất dường như đã trở thành động lực chủ yếu chi phối đằng sau mọi sự phát triển bên ngoài của xã hội, Pháp vương cũng dùng những huấn từ sâu sắc, nhắc nhở người tham dự phải luôn biết quân bình giữa nhu cầu hạnh phúc thế gian và nhu cầu trưởng dưỡng trí tuệ tâm linh nhằm đạt được chân hạnh phúc!

Trong khi đó, vào ngày hôm qua 19-3, Pháp vương đã tiếp tục giảng về phần tu Nội Ngondro, quán đỉnh Tam Căn bản tại Tịnh thất Tây Thiên Phù Nghì, trước khi hạ sơn xuống núi vào ngày hôm nay 20-3 để cử hành pháp hội cộng đồng quán đỉnh Trường Thọ, Lục độ Mẫu Tara, Vũ điệu Kim Cương thừa cầu nguyện quốc thái dân an tại Thiên Ân Cổ Tự dưới chân núi Tây Thiên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày