Từ khóa: vong linh
Tìm thấy 3 kết quả
Tùy nhận thức, hiểu biết về Chánh pháp mà mỗi người có quan niệm về cúng vong linh, cô hồn khác nhau...

Cúng vong linh, cúng cô hồn có phải là pháp của đạo Phật?

GNO - Tôi là người theo đạo Phật và muốn hiểu rõ hơn về giáo pháp. Tôi có câu hỏi xin quý Báo trả lời giúp: Cúng vong linh, cúng cô hồn có phải là pháp của đạo Phật? Nếu có, xin vui lòng chỉ giúp Đức Phật dạy các điều ấy trong những kinh nào?
Ảnh minh họa

Vàng mã nói không rồi lại đốt, tại sao?

GNO - Tôi thường nghe pháp tại một ngôi chùa. Trong các buổi giảng thầy thường khuyên Phật tử không nên đốt vàng mã. Thế nhưng, khi Phật tử mang vàng mã đến chùa cúng các vong linh thì thầy vẫn cho đốt, vậy là sao?