Xuất gia

Xuất gia
Giác Ngộ - HỎI: Năm tôi 17 tuổi, dì của tôi lâm trọng bệnh qua đời. Trong những ngày tang lễ, tôi có cơ hội tiếp xúc với chư Tăng và hiểu biết thêm về Phật giáo nên có ý định sau khi tốt nghiệp phổ thông sẽ xuất gia. Đến nay, tôi là sinh viên năm nhất hiện đang học ở TP.HCM. Tại đây, tôi có nhiều điều kiện để tìm hiểu Phật pháp hơn nữa. Tôi cảm nhận Phật pháp rất hay, muốn được học và thực hành theo lời Đức Phật dạy. Tôi có thể xuất gia được không? 

(ĐAN THANH, danthanhnguyen62@gmail.com)

ĐÁP:

Bạn Đan Thanh thân mến!

Bạn có nhiều duyên lành với Phật pháp, đó là một phước báo lớn. Hiện tại bạn đang có hai lợi thế quan trọng là tri thức và sức trẻ để tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về Phật pháp cũng như ứng dụng thực hành lời Phật dạy trong đời sống hàng ngày. Bạn mong muốn được học hỏi và tu tập theo giáo pháp của Đức Phật, đó là điều vô cùng tốt đẹp, rất lý tưởng nhưng không nhất thiết người đệ tử Phật nào cũng chọn con đường xuất gia.

Người đệ tử Phật xuất gia vừa tu tập giải thoát cho tự thân vừa hoằng truyền Chánh pháp. Người đệ tử Phật tại gia cũng vừa tu tập giải thoát cho tự thân vừa tận lực ủng hộ Phật pháp. Như hai cánh của con chim, hai nhóm đệ tử Phật xuất gia và tại gia luôn nương tựa và hỗ trợ cho nhau trong sự nghiệp tu tập cũng như hoằng hóa độ sanh, xiển dương Chánh pháp.

Hiện tại bạn đang là sinh viên, thiết nghĩ nhiệm vụ trước mắt của bạn là cố gắng học tập để đạt kết quả tốt của chương trình đại học. Kế đến, bạn cần tranh thủ thời gian tự học Phật pháp và tham gia sinh hoạt, tu tập với các câu lạc bộ Phật tử trong thành phố. Sau khi ra trường, bạn có thể tùy duyên, xuất gia cũng tốt hay làm một cư sĩ Phật tử trẻ có tri thức và kinh nghiệm tu học để dấn thân làm tốt đạo đẹp đời lại càng hay.

Chúc bạn tinh tấn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày