Từ khóa: yên Tử
Tìm thấy 10 kết quả
[Video] Trang nghiêm Lễ tưởng niệm Sơ Tổ Trúc Lâm Điều Ngự tại Việt Nam Quốc Tự

[Video] Trang nghiêm Lễ tưởng niệm Sơ Tổ Trúc Lâm Điều Ngự tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm chứng minh tham dự; Hiện diện tại lễ tưởng niệm còn có Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh; cùng sự hiện diện của chư vị Trưởng lão Ủy viên Thường trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và các cấp trực thuộc.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1146 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Huyền Trân công chúa và cuộc bang giao Đại Việt - Chăm-pa

GN - Nhận định về cuộc hôn nhân giữa Huyền Trân công chúa và vua Chăm-pa Chế Mân, nhà văn Hoàng Quốc Hải cho rằng đây không phải là cuộc đổi lấy đất đai, mà là một giải pháp ngoại giao mang tính tình thế từ Phật hoàng Trần Nhân Tông.