12 bộ kinh là những kinh gì?

GN - HỎI: Xin hỏi 12 bộ kinh là những kinh gì?

(PHÚC TRÍ, phuctri19...@gmail.com)

anh minhhoa kinh.jpg
Ni sinh tìm hiểu kinh điển - Ảnh minh họa

ĐÁP:

Bạn Phúc Trí thân mến!

12 bộ kinh (Thập nhị bộ kinh, Thập nhị phần giáo) là 12 thể loại của kinh điển Phật giáo, bao gồm:

1. Khế kinh (Trường hàng): Phật dạy được ghi lại bằng thể văn xuôi.

2. Trùng tụng (Ứng tụng): Phật nói kệ tụng dùng để tóm tắt ý nghĩa của Khế kinh.

3. Ký biệt (Thọ ký):  Phật thọ ký cho chúng đệ tử sẽ chứng quả vào đời vị lai.

4. Phúng tụng (Cô khởi): Phật dạy bài kinh dùng toàn kệ tụng (không phải thể loại Trùng tụng).

5. Tự thuyết: Phật tự mở lời khai thị mà không có người thỉnh cầu chỉ dạy.

6. Nhân duyên: Phật nêu lên cái nhân duyên đưa đến trường hợp thuyết giáo - thường là phẩm “Tựa” ở đầu mỗi bộ kinh.

7. Thí dụ: Phật dùng thí dụ trong lúc giảng thuyết để giúp thính chúng hiểu ý kinh dễ dàng hơn.

8. Bản sinh: Phật thuật lại các kiếp tu hành đời trước của Ngài.

9. Bản sự: Phật thuật lại những công hạnh của các vị Thánh đệ tử trong các kiếp trước.

10. Phương quảng: Phật nói các kinh có văn từ phong phú, giáo nghĩa sâu xa rộng lớn.

11. Hy pháp (Vị tằng hữu): Phật nói những sự việc ít có của Ngài và chư Thánh đệ tử.

12. Luận nghị: Phật luận giảng nghĩa lý rành mạch, rõ ràng nhằm giúp thính chúng hiểu rõ về thể tánh của vạn pháp.

Chúc bạn tinh tấn!

Tổ Tư vấn Báo Giác Ngộ

(tuvangiacngo@yahoo.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày