15 năm thực hiện nghị quyết về công tác tôn giáo

Khen thưởng 11 tập thể
Khen thưởng 11 tập thể

GNO - Sáng 15-5, Ban Thường vụ Huyện  ủy Quỳnh Lưu (Nghệ An) tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo.

Tại buổi tổng kết cho biết, Quỳnh Lưu hiện có 2 tôn giáo hoạt động hợp pháp là đạo Công giáo và Phật giáo. Phật giáo có khoảng hơn 2.000 Phật tử, 7 chùa, trong đó có 6 chùa được UBND tỉnh chấp thuận phục hồi hoạt động và bổ nhiệm 3 sư trụ trì, 1 chùa đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (chùa Đông Yên).

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác tôn giáo, huyện ủy đã xây dựng chương trình hành động số 08-CT/HU để cụ thể hóa nghị quyết, tổ chức quán triệt tới cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị từ huyện xuống xã .

Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo từng bước đi vào nền nếp, có hiệu quả; chính quyền và các cơ quan liên quan thường xuyên hướng dẫn, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo chủ động hơn trong việc củng cố tổ chức. Việc cải tạo nâng cấp, xây dựng cơ sở thờ tự của các tôn giáo được chính quyền các cấp tạo điều kiện và giải quyết theo quy định của pháp luật, không phát sinh các vụ việc phức tạp.

Chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, huy động nguồn lực, tạo sự đồng thuận trong xã hội... Qua đó đã kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến công tác tôn giáo, có tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân, chức sắc, tín đồ tôn giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước; chủ động nắm tình hình, phát hiện và đấu tranh việc lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, gây rối trật tự công cộng, cản trở việc thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân...

Tại hội nghị, huyện ủy đã tặng giấy khen cho 11 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày