[Ảnh] Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới chung tại Việt Nam Quốc Tự

Chư tôn đức Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban trực thuộc, Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức và 21 Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện đảnh lễ Tam bảo
Chư tôn đức Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban trực thuộc, Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức và 21 Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện đảnh lễ Tam bảo
GNO - Sáng 12-6 (14-5-Nhâm Dần), tại trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (quận 10), chư tôn đức Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban trực thuộc, Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức và 21 Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện vân tập bố-tát thính giới chung.
[Ảnh] Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới chung tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 1

Tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự, Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM niêm hương bạch Phật

[Ảnh] Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới chung tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 2
Chư tôn đức Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban trực thuộc, Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức và 21 Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện đảnh lễ Tam bảo
[Ảnh] Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới chung tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 3

Với sự dẫn lễ của chư tôn đức Ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM...

[Ảnh] Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới chung tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 4

... Đại chúng đảnh lễ Tam bảo, phát lồ sám hối theo pháp

[Ảnh] Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới chung tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 5

Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM đã trùng tuyên giới Tỳ-kheo và Bồ-tát

[Ảnh] Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới chung tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 6

Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả xuất gia

[Ảnh] Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới chung tại Việt Nam Quốc Tự ảnh 7

Bố-tát định kỳ của giới xuất gia nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, hầu duy trì và phát triển Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp, thanh tịnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày