Chư Tăng Ni Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội bố-tát, thính giới

Toàn cảnh lễ bố-tát, thính giới của chư Tăng Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội
Toàn cảnh lễ bố-tát, thính giới của chư Tăng Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-4, Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội đã thực hiện lễ bố-tát, thính giới. Đây là kỳ bố-tát đầu tiên của học viện sau quãng thời gian thực hiện giãn cách phòng chống Covid-19.

Chư Tăng tuần tự theo hạ lạp trang nghiêm tự lập tại thiền đường tòa Viên Quang, Hòa thượng Thích Thanh Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện đã thành kính niêm hương bạch Phật, đại chúng đảnh lễ Tam bảo và phát lồ sám hối.

Tăng sinh Thích Nhuận Đức, Thích Hải Bình được đại Tăng sai cử tụng giới. Ngoài ra. chúng Sa-di và hình đồng sau khi nghe giáo giới được chư Tăng hướng dẫn tụng “24 chương uy nghi dành cho người xuất gia”.

Chư Tăng đồng thanh tụng lại các giới luật được Đức Phật chế định, tự thúc liễm thân tâm và trang nghiêm Tăng đoàn.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Chư Tăng ôn tụng giới luật

Chư Tăng ôn tụng giới luật

Chúng hình đồng nghe giáo giới

Chúng hình đồng nghe giáo giới

Chư Ni đến trước đại Tăng cầu giáo giới

Chư Ni đến trước đại Tăng cầu giáo giới

Chư Ni làm lễ bố-tát tại thiền đường 2
Chư Ni làm lễ bố-tát tại thiền đường 2

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày