[Ảnh] Chư Tăng TP.HCM bố-tát, thính giới chung tại Việt Nam Quốc Tự

Chư tôn đức Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban trực thuộc, Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức và 21 Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện đảnh lễ Tam bảo
Chư tôn đức Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban trực thuộc, Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức và 21 Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện đảnh lễ Tam bảo
GNO - Sáng 12-6 (14-5-Nhâm Dần), tại trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (quận 10), chư tôn đức Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban trực thuộc, Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức và 21 Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện vân tập bố-tát thính giới chung.
Tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự, Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM niêm hương bạch Phật

Tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự, Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM niêm hương bạch Phật

Chư tôn đức Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban trực thuộc, Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức và 21 Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện đảnh lễ Tam bảo
Chư tôn đức Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban trực thuộc, Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức và 21 Ban Trị sự GHPGVN quận, huyện đảnh lễ Tam bảo
Với sự dẫn lễ của chư tôn đức Ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM...

Với sự dẫn lễ của chư tôn đức Ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM...

... Đại chúng đảnh lễ Tam bảo, phát lồ sám hối theo pháp

... Đại chúng đảnh lễ Tam bảo, phát lồ sám hối theo pháp

Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM đã trùng tuyên giới Tỳ-kheo và Bồ-tát

Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM đã trùng tuyên giới Tỳ-kheo và Bồ-tát

Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả xuất gia

Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả xuất gia

Bố-tát định kỳ của giới xuất gia nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, hầu duy trì và phát triển Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp, thanh tịnh

Bố-tát định kỳ của giới xuất gia nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, hầu duy trì và phát triển Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp, thanh tịnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày