[Ảnh] Đức Pháp chủ cùng chư Tăng TP.HCM Bố-tát, thính giới tại Việt Nam Quốc Tự

Đức Pháp chủ GHPGVN niêm hương bạch Phật tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự
Đức Pháp chủ GHPGVN niêm hương bạch Phật tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 29-5-Giáp Thìn (4-7-2024), Đức Pháp chủ GHPGVN và chư Trưởng lão Hội đồng Chứng minh quang lâm Việt Nam Quốc Tự, cùng chư Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn trực thuộc, Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, 21 Ban Trị sự quận, huyện thực hiện Bố-tát, thính giới chung.
Đức Pháp chủ cùng chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN niêm hương Tam bảo

Đức Pháp chủ cùng chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN niêm hương Tam bảo

Tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự trang nghiêm, Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Chứng minh Đạo sư Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM niêm hương bạch Phật; chư vị Trưởng lão Hòa thượng Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và đại chúng thành kính đảnh lễ Tam bảo, thực hiện các nghi thức Bố-tát.

Giữa đại chúng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đại vị thuyết giới Tỳ-kheo, Bồ-tát.

Theo Luật Phật chế định, Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả xuất gia, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, hầu duy trì và phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dẫn lễ

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dẫn lễ

Theo truyền thống trong mùa An cư kiết hạ, chư Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn trực thuộc, Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức và 21 Ban Trị sự quận, huyện thực hiện Bố-tát định kỳ vào lúc 6 giờ 30 ngày 14 và 29 Âm lịch hàng tháng, tại Việt Nam Quốc Tự.

Sau đó, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM có buổi họp khoáng đại để triển khai, thảo luận các hoạt động Phật sự của GHPGVN TP.HCM.

Hình ảnh lễ Bố-tát, thính giới của chư Tăng TP.HCM, tại Việt Nam Quốc Tự vào sáng nay, 29-5 Âm lịch:

Chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM
Chư vị giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM
Chư vị giáo phẩm xưng tán và đảnh lễ Tam bảo

Chư vị giáo phẩm xưng tán và đảnh lễ Tam bảo

Chư tôn đức tham dự lễ Bố-tát
Chư tôn đức tham dự lễ Bố-tát
Đức Pháp chủ thính giới cùng đại chúng

Đức Pháp chủ thính giới cùng đại chúng

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông đại vị trùng tuyên giới Tỳ-kheo và Bồ-tát

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông đại vị trùng tuyên giới Tỳ-kheo và Bồ-tát

Bố-tát là nghi thức đặc thù của Tăng đoàn nhằm tăng trưởng các pháp lành

Bố-tát là nghi thức đặc thù của Tăng đoàn nhằm tăng trưởng các pháp lành

Kiểm chúng

Kiểm chúng

Chư Tăng vân tập định kỳ thính giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả xuất gia

Chư Tăng vân tập định kỳ thính giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả xuất gia

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Oai nghi người tu thể hiện qua đi, đứng, nằm, ngồi - Ảnh minh họa của Làng Mai

Oai nghi của người tu

GNO - Oai nghi cùng với chánh kiến và tịnh giới là ba yếu tố làm nên đạo hạnh - phẩm chất của tu sĩ Phật giáo, như cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu, bậc am tường kinh luật luận đã từng nhấn mạnh. 

Thông tin hàng ngày