Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM họp mặt đầu năm, khánh tuế chư tôn đức Trưởng lão

Đại diện Tăng Ni, Hòa thượng Thích Lệ Trang thành kính tác bạch khánh tuế đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, cùng chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự


Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày