Báo đáp ơn nghĩa sinh thành

Báo đáp ơn nghĩa sinh thành
Theo lời Phật dạy, làm người, chúng ta   phải nhớ nghĩ đến bốn ơn, đó là ơn  cha mẹ, ơn thầy bạn, ơn quốc gia và   ơn đàn na tín thí. Thật vậy, nhờ có cha mẹ, chúng ta mới có thân người và với sự nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo bọc của cha mẹ, chúng ta mới lớn khôn, hưởng được cuộc sống ấm êm trên cuộc đời này. Ngoài ra, nhờ có thầy bạn hướng dẫn, chỉ dạy, chúng ta mới mở mang trí tuệ, trưởng thành trong xã hội. Công ơn của cha mẹ và của thầy bạn rất lớn lao mà tất cả mọi người đều phải khắc cốt ghi tâm.

Đặc biệt là mỗi người trên cuộc đời này đều mang sẵn huyết thống và tế bào của ông bà, cha mẹ mình truyền cho; vì thế, tình thương sâu đậm dành cho ông bà, cha mẹ thì hầu như ai ai cũng hằng ấp ủ và trân quý. Chính vì mối tương quan tương duyên giữa ông bà, cha mẹ và con cái một cách khắng khít như vậy, cho nên người Phật tử mỗi khi đến chùa, lễ Phật, tụng kinh thường có cảm giác người thân của mình cũng được nghe kinh, tụng kinh theo mình. Và qua sợi dây tình thương vô hạn nối liền ông bà, cha mẹ với con cháu, chúng ta dễ dàng cảm nhận được ông bà, cha mẹ của ta có được siêu thoát hay không. Nếu họ siêu thoát thì chúng ta cảm thấy an lạc khi nghĩ về họ và ngược lại, nếu họ rơi vào cảnh giới khổ đau, chắc chắn chúng ta cũng cảm thấy buồn khổ mỗi khi nhớ đến họ.

Ý thức sâu sắc mối tương quan tương duyên cộng tồn đặc biệt giữa chúng ta và người thân đã quá vãng, phương cách tốt nhất là chúng ta nỗ lực tu hành để thân tâm an trụ trong giải thoát, thanh tịnh, thì tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta cũng sẽ được giải thoát, thanh tịnh theo. Và bản thân chúng ta muốn được thanh tịnh, giải thoát, cần phải nương vào lực gia trì của Tam bảo. Ngài Nhật Liên Thánh nhân dạy rằng ơn Tam bảo lớn hơn tất cả các công ơn trên cuộc đời này, vì nhờ nương theo lực Tam bảo, chúng ta tu hành mới được giải thoát, thanh tịnh và tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta qua tình thương gắn bó mật thiết với chúng ta mà họ cũng được thanh tịnh, giải thoát theo. Ý này cũng được người xưa nói rằng nhứt nhơn thành đạo cửu huyền thăng. Nghĩa là chỉ cần một người tu hành đúng pháp, đắc đạo thì tất cả tổ tiên, ông bà, cha mẹ trong gia tộc đều được siêu thăng.

Tu hành đúng pháp là nương theo giáo pháp của Đức Phật thể hiện trong cuộc sống của chúng ta dưới sự dìu dắt của chư Tăng thanh tịnh; nhờ đó, tâm ta sẽ thanh tịnh trong giáo pháp Phật và tâm của cha mẹ, tổ tiên, ông bà nhiều đời hướng về ta cũng được thanh tịnh theo; từ đó tạo thành thế giới an lạc vô hình.

Quả đúng như vậy, trên bước đường tu, khi ta được giải thoát rồi, khi lắng lòng thanh tịnh là sẽ thấy thế giới Phật hiện hữu, trong đó cũng có ông bà, tổ tiên, cha mẹ chúng ta; đó chính là thế giới vĩnh hằng bất tử, nơi hội tụ những tâm hồn thanh tịnh.

Trong mùa Vu lan báo hiếu, mong rằng các pháp lữ được sự dìu dắt của chư Tăng thanh tịnh, đều được thanh tịnh, giải thoát, để tổ tiên, ông bà, cha mẹ quý vị nương theo đạo lực thanh tịnh đó mà được siêu thăng và tất cả đệ tử Phật kẻ còn, người mất đều cùng thâm nhập thế giới vĩnh hằng bất tử theo kinh Pháp Hoa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hành trình xuyên Việt cùng Gốm Bụt

Hành trình xuyên Việt cùng Gốm Bụt

GNO - Nguyễn Trường Sơn (sinh năm 1983) vừa có một hành trình đi bộ xuyên Việt để trải nghiệm cuộc sống và đem câu chuyện “Gốm Bụt” lan tỏa. Đó là hành trình kỳ diệu với Sơn và những người dõi theo.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1179 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Chỉ số hạnh phúc quốc gia

GNO - “Mục đích cơ bản của chính trị là mang lại hạnh phúc cho người dân. Điều đó được gọi là tổng hạnh phúc quốc gia”

Thông tin hàng ngày