Bảo tháp Chân Nguyên

hinh 24.jpg

GN - Con về thiền viện chiều nay

Bâng khuâng nhìn cảnh, nhớ thầy khôn nguôi

Uy nghi lộng bóng mây trời

“Chân Nguyên bảo tháp” chiếu ngời diệu tâm

Một đời hoằng pháp độ sanh

Từ bi, đức hạnh cao thanh vời vời

Hoa thiền trổ khắp nơi nơi

Ơn thầy gieo hạt, vun bồi, bón chăm…

Còn nghe ấm áp dư âm

Lời thầy trực thuyết chơn tâm ngày nào

Vọng, chân, huyễn, thật do đâu

Thật ra vạn pháp quy vào do tâm!

Căn, trần, thức chẳng khởi sanh

Một tâm tĩnh lặng, tịnh thanh Niết-bàn

Thong dong mây trắng về ngàn

Thầy ơi nỗi nhớ đã tràn về tim

Ráng chiều đẹp dáng Chân Nguyên

Thiêng liêng bảo tháp! Trang nghiêm giữa đời!

Từ Lệ Hưng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày