Bình Dương: Hội đồng thập sư Tăng, Ni Đại giới đàn Thiện An tấn đàn truyền giới

Giới tử tấn đàn thọ nhận giới pháp tại giới trường Tăng - tổ đình Hội Khánh
Giới tử tấn đàn thọ nhận giới pháp tại giới trường Tăng - tổ đình Hội Khánh
0:00 / 0:00
0:00
GNO -  Chiều 25-6, tại hai giới trường thuộc Đại giới đàn Thiện An Phật lịch 2566 do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương tổ chức chính thức đăng đàn truyền giới Tỳ-kheo, Sa-di, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni.
Bình Dương: Hội đồng thập sư Tăng, Ni Đại giới đàn Thiện An tấn đàn truyền giới ảnh 1

Chư giới sư đàn Tỳ-kheo tấn đàn truyền giới

Trước Tổ đường tổ đình Hội Khánh, chư tôn đức Ban Nghi lễ đã cung an chức sự và cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, đương vi Hòa thượng Đường đầu đàn Tỳ-kheo; Hòa thượng Thích Minh Thông làm Yết-ma-a-xà-lê kiêm Tuyên luật sư; Hòa thượng Thích Thiện Duyên làm Giáo thọ A-xà-lê; cùng bảy vị tôn chứng: Hòa thượng Thích Giác Sự, Hòa thượng Thích Nhuận Châu, Hòa thượng Thích Thiện Tài, Hòa thượng Thích Thường Quang, Hòa thượng Thích Nhuận Kiên, Hòa thượng Thích Chí Thiện, Thượng tọa Thích Minh Vũ và Thượng tọa Thích Minh Chí, Đại đức Thích Lệ Lạc; Đại đức Thích Huệ Nghiêm, Đại đức Thích Thiện Đạt điển lễ.

Bình Dương: Hội đồng thập sư Tăng, Ni Đại giới đàn Thiện An tấn đàn truyền giới ảnh 2

Hội đồng Thập sư đàn Sa-di

Bên cạnh đó, chư tôn đức Ban Nghi lễ cũng cung an chức sự và cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Pháp đương vi Hòa thượng Đường đầu đàn Sa-di; Hòa thượng Thích Giác Liêm làm Yết-ma-a-xà-lê; Thượng tọa Thích Chơn Phát làm Giáo thọ A-xà-lê; cùng bảy vị yôn chứng: Thượng tọa Thích Tĩnh Tại, Thượng tọa Thích Minh Lực, Thượng tọa Thích Thiện Châu, Thượng tọa Thích Thiện Hỷ, Thượng tọa Thích Huệ Trí, Thượng tọa Thích Tắc An, Thượng tọa Thích Thiện An; Đại đức Thích Thiện Tánh và Đại đức Thích An Trí, Đại đức Thích Trí Tâm, Đại đức Thích Di Đạt điển lễ.

Bình Dương: Hội đồng thập sư Tăng, Ni Đại giới đàn Thiện An tấn đàn truyền giới ảnh 3

Giới sư nhận đảy lọc nước

Thập sư Ni đàn Tỳ-kheo-ni: Cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Như Tín đương vi Hòa thượng Ni Đường đầu; Ni trưởng Thích nữ Pháp Như làm Yết-ma; Ni trưởng Thích nữ Diệu Thường làm Giáo thọ, cùng bảy vị tôn chứng: Ni sư Thích nữ Diệu Minh, Ni sư Thích nữ Diệu Đoan, Ni sư Thích nữ Giác Nguyện, Ni sư Thích nữ Pháp Hạnh, Ni sư Thích nữ Chúc Mỹ, Ni sư Thích nữ Ẩn Liên, Ni sư Thích nữ An Lượng và Sư cô Thích nữ Nhật Huệ, Sư cô Thích nữ Quảng Hương điển lễ.

Bình Dương: Hội đồng thập sư Tăng, Ni Đại giới đàn Thiện An tấn đàn truyền giới ảnh 4

Giới trường Ni tại chùa Bồ Đề Đạo Tràng

Thập sư Ni đàn Thức-xoa-ma-na: Ni trưởng Thích nữ Như Định đương vi Hòa thượng Ni Đường đầu; Ni trưởng Thích nữ Tịnh Diệu làm Yết-ma; Ni sư Thích nữ Huệ Tuyến làm Giáo thọ, cùng bảy vị Ni tôn chứng và các điển lễ.

Thập sư Ni đàn Sa-di-ni: Cung thỉnh Ni sư Thích nữ Từ Thảo đương vi Hòa thượng Ni Đường đầu; Ni sư Thích nữ Hạnh Nguyên làm Yết-ma; Ni sư Thích nữ An Hoa làm Giáo thọ, cùng bảy vị Ni tôn chứng và các vị điển lễ.

Bình Dương: Hội đồng thập sư Tăng, Ni Đại giới đàn Thiện An tấn đàn truyền giới ảnh 5

Ni trưởng Thích nữ Pháp Như, Yết-ma-a-xà-lê

Chư tôn đức giới sư đã quang lâm giới trường tại chánh điện đảnh lễ Tam bảo và trang nghiêm, thanh tịnh truyền giới pháp như luật đến các giới tử.

Tại các giới trường, chư tôn đức Yết-ma đã tác pháp vấn hòa cũng như xướng tên những giới tử đủ điều kiện thọ giới trước đại Tăng. Sau khi đại Tăng tác thành giới thể cho giới tử, chư tôn đức đương vi Yết-ma đã trao mạn y và đãi lọc nước cho giới tử. Chư tôn đức đương vi giáo thọ hướng dẫn các tân Tỳ-kheo, Sa-di, giới tử Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni đảnh lễ tứ ân theo luật nghi giới đàn Tăng.

Bình Dương: Hội đồng thập sư Tăng, Ni Đại giới đàn Thiện An tấn đàn truyền giới ảnh 6

Giới tử Tỳ-kheo

Tại các giới trường Tăng, Ni Hòa thượng Đường đầu đã trao 10 giới tướng đến giới tử, khuyến tấn giới tử giữ gìn trọn vẹn.

Sau đó, Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, cùng chư tôn đức Tăng đã quang lâm giới trường thực hiện nghi thức Bồ-tát giới cho các giới tử.

Bình Dương: Hội đồng thập sư Tăng, Ni Đại giới đàn Thiện An tấn đàn truyền giới ảnh 7

Gần 500 giới tử Tăng Ni được tấn đàn thọ nhận giới pháp tại hai giới trường

Được biết, theo chương trình ấn định của Ban Tổ chức Đại giới đàn Thiện An buổi sáng mai 26-6 sẽ bế mạc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày