Từ khóa: BV Dã chiến số 12
Tìm thấy 6 kết quả
Sư cô Thích nữ Nhuận Bình phụng sự tại Bệnh viện Dã chiến thu dung số 12 - TP.Thủ Đức (TP.HCM)

Nhật ký từ bệnh viện dã chiến: Những đồng đội của tôi

GNO - Đây là đồng đội của tôi. Một vị là bác sĩ, một vị là điều dưỡng, cả hai được đào tạo chuyên khoa về hồi sức cấp cứu. Từ giữa tháng 7, cả hai vị ấy cùng đoàn quân chỉ toàn y bác sĩ gồm 70 thành viên từ miền Bắc chi viện cho TP.HCM.

Thông tin hàng ngày