Cáo phó: TT. Thích Thắng Phước viên tịch

Cáo phó: TT. Thích Thắng Phước viên tịch

Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, Ban Đại diện Phật giáo huyện Di Linh, Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc cáo bạch:

TT. Thích Thắng Phước, Thế danh: Hoàng Mạnh Trí

Nguyên Ủy viên BTS Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, nguyên Ủy viên Tăng sự Ban Đại diện Phật giáo huyện Di Linh, nguyên tri sự chùa Linh Thắng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, đã an nhiên thu thần thị tịch vào lúc 12 giờ 35 phút, ngày 29 tháng 8 năm Canh Dần (nhằm ngày 6 tháng 10 năm 2010) tại chùa Linh Thắng - huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Trụ thế: 47 - Hạ lạp: 22

- Lễ nhập kim quan vào lúc: 9 giờ 30, ngày 30 tháng 8 năm Canh Dần (nhằm ngày 7 tháng 10 năm 2010).

- Lễ tịch điện vào lúc: 18 giờ 30, ngày 5 tháng 9 năm Canh Dần (nhằm ngày 12 tháng 10 năm 2010).

- Lễ truy niệm và nhập bảo tháp vào lúc: 7 giờ 30, ngày 6 tháng 9 năm Canh Dần (nhằm ngày 13 tháng 10 năm 2010).

Thay mặt Ban Tổ chức và môn đồ pháp quyến, kính cung thỉnh chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, quý Phật tử thân lâm đạo tràng chùa Linh Thắng để kính viếng, hộ niệm và tiễn đưa nhục thân cố Thượng tọa nhập bảo tháp được thập phần viên mãn.

                                                      Nay cáo bạch

                                                      Lâm Đồng, ngày 6 tháng 10 năm 2010

                                                      TM. BTS THPG tỉnh Lâm Đồng
                                                      Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tổ chức Tang lễ

                                                      TT. Thích Thái Thuận

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày