Chơn Đức thiền viện

THÔNG BÁO

Khóa II : Tu Thiền : Trị tâm bệnh

Khai giảng : lúc 8 giờ ngày 19/09/2010

(Học mỗi buổi sáng Chủ nhật  8 giờ đến 10 giờ 30 phút)

-(Dành riêng cho 40 Nam Nữ Cư sĩ Phật tử muốn niệm Phật được “ Nhất tâm bất loạn” hay muốn được “ như thực Kiến Tánh”).

-(Ưu tiên cho người đăng ký trước).

Nơi đăng ký : CHƠN ĐỨC THIỀN VIỆN

Số 4 Nguyễn Duy, P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

ĐT : 35513902 - hoặc DĐ : 0167 349 11 42

(Hỏi ông Huệ Nhẫn) để đăng ký. Từ 8 giờ ngày 9-9-2010 đến hết ngày 18-9-2010.

Giảng viên : Thiền sư Thích Thanh Phước. Tác giả của quyển Tu Thiền: Trị tâm bệnh và quyển Duy tuệ thị nghiệp.

                                                                   TP.HCM, ngày 30 tháng 8 năm 2010

                                                                                           Viện chủ

                                                                                    Thích nữ Huệ Hạnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Ảnh: Bảo Toàn

Thiền Tứ niệm xứ và Tứ chánh cần

GNO - Theo luật Phật chế, người xuất gia mỗi năm phải cấm túc an cư ba tháng. Khi Phật tại thế, Ấn Độ chỉ có ba mùa, chư Tăng an cư mùa hạ, tức bốn tháng mùa mưa.

Thông tin hàng ngày