Chư Tăng bố-tát tụng giới, quá đường chung tại VNQT

GNO - Sáng nay, 12-6 (29-4-Mậu Tuất), tại trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự (242 - 244 đường 3-2, P.12, Q.10), chư tôn đức Tăng thành viên BTS GHPGVN TP.HCM, các ban trực thuộc, 24 BTS GHPGVN quận, huyện và chư hành giả an cư kiết hạ đã bố-tát tụng giới chung.

ANHBT (7).JPG
Đảnh lễ Tam bảo

HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP đã cùng chư Tăng đã thực hiện các nghi thức thiền môn, đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự.

Tại buổi lễ, HT.Thích Minh Thông, Phó BTS kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP đã trùng tuyên giới luật Phật chế định giữa đại chúng, ôn lại những điều Phật dạy nhằm trưởng dưỡng đạo tâm, thanh tịnh Tăng đoàn, trang nghiêm Giáo hội.

ANHBT (13).JPG

Đại chúng thực hiện các nghi thức trong lễ bố-tát

ANHBT (9).JPG
Chư Tăng đảnh lễ Tam bảo

Như luật Phật chế, trong 3 tháng mùa mưa, chư Tăng phải ở lại một trú xứ nhất định, an cư tu học Giới luật, kinh, luận để thúc liễm thân tâm, trao dồi Giới - Định - Tuệ. Mùa an cư năm nay, BTS Phật giáo TP đã quyết định tổ chức cho các tân Tỳ-kheo và chư tôn đức thành viên BTS an cư tập trung tại Việt Nam Quốc Tự.

Mục đích của việc tổ chức an cư này nhằm giúp các tân Tỳ-kheo vừa thọ Cụ túc giới có thời gian học Giới luật, các vấn đề về nghi lễ thiền môn, oai nghi hành trì, các môn học về diễn giảng, cơ bản về viết báo, hành chánh điện tử…

ANHBT (12).JPG

Chư Tăng tụng giới

ANHBT (8).JPG

ANHBT (10).JPG
Ôn lại giới luật nhằm trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội

Sau lễ bố-tát, đại chúng có buổi sinh hoạt Giáo hội và Quá đường, kinh hành niệm Phật tại Việt Nam Quốc Tự.

ANHBT (15).JPG

Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM trong nghi thức Quá đường

ANHBT (16).JPG

ANHBT (17).JPG

ANHBT (19).JPG
Chư Tăng cử bát cúng dường

ANHBT (18).JPG

ANHBT (6).JPG
Kinh hành niệm Phật

ANHBT (5).JPG

ANHBT (4).JPG
Tại trai đường Việt Nam Quốc Tự

ANHBT (2).JPG
Sống trong tinh thần an cư do Phật chế định

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày