Từ khóa: đảnh lễ
Tìm thấy 30 kết quả
Ảnh: Bảo Toàn

Tôn kính Tăng bảo

GNO - Tăng là một trong ba yếu tố quan trọng tạo thành Tam bảo. Tăng bảo cũng đáng kính như Phật bảo và Pháp bảo. Việc kính trọng Tăng không chỉ là bổn phận mà còn là pháp tu mang lại nhiều lợi ích cho hàng đệ tử Phật.