Chư Tăng Ni quận Bình Thạnh tác pháp Tự tứ kết thúc mùa An cư kiết hạ

Quang cảnh buổi lễ Tự tứ của chư Tăng quận Bình Thạnh tại chùa Bửu Liên
Quang cảnh buổi lễ Tự tứ của chư Tăng quận Bình Thạnh tại chùa Bửu Liên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-8 (16-7-Nhâm Dần), chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã vân tập về chùa Bửu Liên (phường 25) và chùa Dược Sư (phường 11) tác pháp Tự tứ sau 3 tháng An cư kiết hạ.
Chư Tăng Ni quận Bình Thạnh tác pháp Tự tứ kết thúc mùa An cư kiết hạ ảnh 1
Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

Buổi lễ dưới sự chứng minh và tham dự của Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Chứng minh Phật giáo quận Bình Thạnh; Hòa thượng Thích Thông Nhuận, cố vấn Phật giáo quận; Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận, chư tôn đức Ban Trị sự và hành giả Tăng Ni an cư trên địa bàn quận.

Chư Tăng Ni quận Bình Thạnh tác pháp Tự tứ kết thúc mùa An cư kiết hạ ảnh 2
Đại chúng đồng phát lồ sám hối

Sau khi đảnh lễ Tổ sư tại Tổ đường, chư Tăng tuần tự theo hạ lạp vân tập chánh điện, chư vị Hòa thượng niêm hương bạch Phật, Thượng tọa Thích Chúc Thông xướng lễ cùng đại chúng đồng xưng tán đảnh lễ Tam bảo, tụng chú Đại bi, sám hối thanh tịnh tam nghiệp.

Chư Tăng Ni quận Bình Thạnh tác pháp Tự tứ kết thúc mùa An cư kiết hạ ảnh 3
Chư tôn đức đối thú Tự tứ

Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Hòa thượng Thích Thông Nhuận, Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Thượng tọa Thích Thiện An được cung thỉnh tác pháp Tự tứ. Sau đó, các hành giả lần lượt 3 vị bạch pháp Tự tứ.

Chư Tăng Ni quận Bình Thạnh tác pháp Tự tứ kết thúc mùa An cư kiết hạ ảnh 4
Chư Ni cầu giáo giới Tự tứ

Cũng tại lễ Tự tứ, Ni sư Thích nữ Như Thảo đại diện chư Ni các điểm an cư cầu giáo giới thọ pháp Tự tứ. Hòa thượng Thích Tịnh Giác thay mặt đại Tăng giáo giới, chư Ni y như luật mà tác pháp Tự tứ.

Chư Tăng Ni quận Bình Thạnh tác pháp Tự tứ kết thúc mùa An cư kiết hạ ảnh 5
Lễ Tự tứ của chư Ni tại chùa Dược Sư

Tại trường hạ tập trung chùa Dược Sư, sau khi niêm hương, đảnh lễ Tam bảo và chuyển lời giáo giới từ đại Tăng, chư Ni lần lượt 3 vị tác pháp Tự tứ.

Chư Tăng Ni quận Bình Thạnh tác pháp Tự tứ kết thúc mùa An cư kiết hạ ảnh 6
Đại diện Phật tử tác bạch cúng dường pháp y

Sau lễ Tự tứ, chùa Bửu Liên tổ chức lễ Vu lan, chúc mừng khánh tuế và dâng cúng pháp y đến chư tôn đức tăng trưởng thêm một hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày