Chư Tăng Phật giáo Q.10 tác pháp an cư

GNO - Sáng nay, 5-6 (14-4 nhuần, Canh Tý), tại chùa Ấn Quang đã diễn ra lễ tác pháp an cư của chư hành giả các trú xứ trên địa bàn Q.10.

2aq.jpg


Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng sách tấn chư hành giả trước khi vào mùa an cư

Trước khi tác pháp, chư hành giả đã được nghe những lời sách tấn của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng ban Chỉ đạo An cư kiết hạ PL.2564 tại TP.HCM, viện chủ chùa Ấn Quang.

Trưởng lão Hòa thượng nói, chùa Ấn Quang được coi như là một cái nôi đào tạo Tăng tài ở miền Nam, nơi ra đời của Giáo hội Tăng già Nam Việt.

“Với truyền thống đó, chư hành giả có nhân duyên ở đây nên nhớ, noi gương người đi trước, cố gắng làm việc, nỗ lực tu hành để xứng đáng với những gì được thừa hưởng”, Hòa thượng huấn thị.

Với các hành giả an cư tại chỗ, về đây tùng hạ nương theo ân đức chúng, ân đức Tăng-già, Hòa thượng nhắc nhở, sau khi kiết giới trở về trú xứ nên hạn chế đi lại trong mùa mưa, nhất tâm thọ trì, đọc tụng, sám hối, tham thiền “để nuôi lớn tâm Bồ-đề của mình”. Tu tập để có một thành quả nào đó dâng lên cúng dường chư Phật, chư liệt đại tổ sư.

Sau lời sách tấn của Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, các hành giả vân tập chánh điện chùa Ấn Quang, trang nghiêm thực hiện nghi thức tác pháp an cư.

Được biết, trên địa bàn Q.10 có 156 chư Tăng và 122 chư Ni an cư. Mỗi tháng vào ngày 15 và 29 âm lịch, chư Tăng trong quận tập trung về chùa Ấn Quang và chư Ni tập trung về chùa Từ Nghiêm để bố-tát, tụng giới.

4aq.jpg
HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM niêm hương bạch Phật tại chánh điện chùa Ấn Quang

5aq.jpg
Chư hành giả trang nghiêm trong lễ tác pháp an cư

8aq.jpg
Chư Ni tác bạch thỉnh cầu Đại Tăng giáo giới an cư

10aq.jpg
HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM và TT.Thích Thiện Phát thực hiện tác pháp đối thú an cư

11aq.jpg
Phương tiện tác pháp Đại chúng an cư

13aq.jpg
HT.Thích Như Tín giáo giới

12aq.jpg
Q.10 có 156 chư Tăng và 122 chư Ni an cư

N.Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày