Chùa Bồ Đề Lan Nhã với khóa tu “Một ngày an lạc”

GNO - Hôm nay, 17-8, tại chùa Bồ Đề Lan Nhã (TP.HCM) đã diễn ra khóa tu “Một ngày an lạc” lần thứ 105, kết hợp tu Bát Quan trai với trên 300 vị Phật tử về tham dự.

Bode lan (8).jpg
Chư Ni, Phật tử niêm hương, đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện

Trước đây là khóa tu “Một ngày an lạc” thường kỳ vào 17 âm lịch mỗi tháng. Gần đây, do yêu cầu của Phật tử muốn có thêm khóa tu Bát Quan trai nên NS.Thích nữ Như Hiền, trụ trì chùa đã tùy thuận và truyền giới Bát Quan trai trong ngày tu an lạc. Đây là lần thứ 2 của đạo tràng tu Bát Quan trai được mở ra đáp ứng nhu cầu tu tập của Phật tử.

Tại khóa tu, NS.Thích nữ Như Hiền cùng chư Ni truyền trao giới Bát Quan trai cho trên 300 Phật tử, khóa tu được bắt đầu từ 6 giờ sáng gồm các thời khóa: phóng sanh, truyền giới, niệm Phật, quá đường...

Bode lan (6).jpg
NS.Thích Như Lan thuyết giảng chủ đề “Lợi ích của Bát Quan trai”

Khóa tu hôm nay, Ban Tổ chức đã cung thỉnh NS.Thích Như Lan về thuyết giảng cho đạo tràng với chủ đề “Lợi ích của Bát Quan trai”. Trong suốt hơn 1 giờ thính Pháp, đạo tràng Phật tử sống trong niềm an lạc và hoan hỷ. Khóa tu kết thúc lúc 15 giờ 30.

Chùa Bồ Đề Lan Nhã tọa lạc trong con hẻm nhỏ thuộc địa bàn quận 6, nhưng Ni sư trụ trì luôn tạo mọi điều kiện để chư Ni, Phật tử tu tập nên Phật tử đều đặn theo định kỳ vân tập về tham dự khóa tu rất đông và trang nghiêm, thanh tịnh.

Bode lan (2).jpg
Trên 300 vị Phật tử tham dự khóa tu "Một ngày an lạc"

Bode lan (7).jpg
Chùa Bồ Đề Lan Nhã luôn tạo mọi điều kiện để Phật tử về tu tập

Bode lan (1).jpg
Thời quá đường trong chánh niệm

Bode lan (4).jpg
Đây là khóa tu "Một ngày an lạc" lần thứ 105 kết hợp tu Bát Quan trai - lần 2

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng tu học các khóa thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM cử hành lễ Tự tứ - Ảnh: Bảo Toàn

Ý nghĩa lễ Tự tứ

GNO - Theo truyền thống Phật giáo Nam tông, y cứ theo lịch Ấn Độ cổ đại, Vũ kỳ An cư (Vassavāsa) bắt đầu từ ngày 16 tháng 6 (tháng Āsālha) và kết thúc vào ngày 16 tháng 9 (tháng Āssina).

Thông tin hàng ngày